25 aastat muudetud elude lugusid

Astume sellel sügisel üle 25-nda tegevusaasta künnise. Alustasime ja jätkame
sooviga tutvustada eestimaalastele kristlust ja jagada Head Sõnumit
Jeesusest Kristusest nii, et seda kuuleks iga eestimaalane. Me oleme
raadiojaam Tõde otsivale inimesele. Järgime Jeesuse misjonikäsku ja seetõttu
kinnitame ikka ja taas eetriski, et armas inimene, SA ei ole üksi. Jumal on
Sinuga iga päev! Ja läbi nende aastate on Jumal oma sõnumiga väga paljude
inimeste elusid muutnud. Ja kuulajd omakorda meie saatekava oma soovidega
täiendanud. Tegevusaastate alguses oli kõrge uudisväärtusega Piibliteksti
lugeminegi, sest tulime ju ajast, mil Piiblit avalikus ruumis ei kasutatud.
Ka inimesed, kellega saateid tegime, olid küll meie keskel aastaid
tegutsenud, kuid tavaarvamus oli, et kirikuõpetaja või vaimulik jutlustab
pigem kirikus kui osaleb vestlussaates. Arusaam eestpalvest või
palvetamisest on nüüdseks muutunud. Varem helistati ja paluti eestpalvet
ning küsiti, millal peaks tagasi helistama, et kuulda, milline vastus
palvele tulnud on.

Raadio tegutseb avalikus ruumis ja üks meie eesmärkidest on ristiusu ja meie
igapäevaelu seoste selgitamine meie kultuuriruumis. Anname tänagi teada, et
elu ja tegevus toimub ka kirikuseinte vahel, et lisaks jumalateenistustele
on  ristiinimesed tegutsemas mitmetes eluvaldkondades, arendades nii oma
kogukonna ja laiemalt ühiskonna sotsiaalset sidusust. Raadio 7 osa on olla
informatiivne, operatiivne hoides avatud mikrofoni elupulsil. Et
ristiinimene on normaalne aktiivne elust osavõtja. On haritud ja sageli ka
kõrgel positsioonil tegutseja. Usklik ei tähenda tänases kontekstis
ullikest, kes oma eluga ei saa hakkama. Sellist arvamust kohtab paraku veel
tänagi, aga see pole enam domineeriv või valdav arusaam. Ja eks me jätkame
oma raadiotööd edasi. Küllap oleme oma igapäevaelus sõna jõudu näinud ja
tunnetanud. Me tahame ju, et meil ja mieie lähedastel elu hästi läheks.
Vanasõna täheldab, et hea sõna võidab võõra väe. Seepärast jätkame Hea
Sõnumi kuulutamist. Jumala Sõna vägi muudab elusid.

Alustasime  seitsmenda eraraadiojaamana Eestis. Sama number kajastub ka meie
nimes, kuid  7 valiti  selle numbri tähendusest lähtuvalt – 7 viitab Piiblis
täiuslikkusele. Seega on meie  jaama nimesse sisse kodeeritud meile kui
tegijaile pidev püüd teha täna eilsest paremini. Meie siht on olla eetris
kuulaja jaoks ja kuulaja pärast. Kui alustasime, olid raadiotegijad ja olid
kuulajad. Tänaseks oleme koostööpartnerid. Tänan ja õnnitlen Raadio 7 25-nda
tegevusaasta puhul!

Tänan ja õnnitlen raadio 7  25-nda tegevusaasta puhul!

Helle Aan

Ps Seoses uue hooajaga on meil mõned muudatused saatekavas: esmaspäeval sari ,,Suhtumised”, teisipäeval sari ,,Seitse küsimust” ja kolmapäeval ,,Peresaade” on eetris kell 12.00 kordusega sama päeva õhtul kell 19.00. Piiblitunnid, mis on aastaid eetris olnud kell 18.15, on nüüd kuuldavad algusega kell 20.00

Reklaam