Annetustingimused

MTÜ RAADIO 7 UCB Meedia ANNETUSTINGIMUSED

 1. Annetustingimuste kehtivus ja ulatus
  • Käesolevad Müügitingimused kehtivad Raadio 7 veebilehel klientide (edaspidi Annetaja) ja MTÜ Raadio 7 UCB Meedia (edaspidi Raadio 7) vahel kauba (edaspidi Annetus/annetused) tegemisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
  • Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Raadio 7 veebilehelt Annetuse tegemisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  • Raadio 7 jätab endale õiguse teha muudatusi annetustingimustes ning nimetatud muudatusi kajastatakse Raadio 7 veebilehel raadio7.ee.
  • Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Annetaja, et ta on Müügitingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

 

 1. Annetuse vormistamine
  • Raadio 7 veebileheküljelt on võimalik teha Annetusi vastavalt Annetaja poolt sisestatud summale.
  • Annetuse tegemiseks peab Annetaja:
   • Sisestama / valima Annetuseks sobiliku summa;
   • Täitma ära enda andmed;
   • Seejärel vajutama nuppu „Anneta“, misjärel suunatakse Annetaja Maksekeskuse lahenduste lehele, kus saab valida sobiva pangalingi.
  • Saadud Annetuse eest teostab Raadio 7 ühingu põhikirjalisi eesmärke, milleks on:
   • edastab (annab eetrisse) kristlikku raadio ja televisiooni programmi;
   • toodab kristlikke raadio ja televisiooni saateid;
   • koolitab ja konsulteerib meedia-alaselt;
   • koolitab ja konsulteerib hingehoiu- ja nõustamisalaselt;
   • korraldab konverentse ja seminare;
   • korraldab heategevusüritusi;
   • korraldab kirjastustegevust;
   • korraldab kirjastustegevust;
   • korraldab kirjastatud materjalide, kirjanduse, audio- ja videomaterjalide realiseerimist;
   • korraldab annetatud esemete realiseerimist;
   • arendab eesmärkide saavutamiseks internetipõhist tegevust;
  • Annetusi võetakse vastu eurodes.
 2. ANNETUSE jõustumine
  • Ostja seob ennast annetusega ja selle eest tasumisega pärast vajutamist nupule “ANNETAN“
  • Annetus loetakse tehtuks arvates Annetuse laekumisest MTÜ Raadio 7 UCB Meedia arvelduskontole.

 

 1. Taganemisõigus
  • Raadio 7 veebilehelt tehtud Annetusele ei kehti tagastamisõigus vastavalt VÕS § 267.

 

 1. Vastutus ja pretensioonide esitamise kord
  • Raadio 7 ja Annetaja vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

 

 1. Vääramatu jõud
  • Raadio 7 ei vastuta tekkinud kahju eest juhul, kui kahju või Annetaja tegevus on tingitud asjaoludest, mida Raadio 7 ei saanud mõjutada või ette näha.

 

 1. Isikuandmete kaitse ja turvalisus
  • Isikukaitse tingimustega saab lähemalt tutvuda siin.

 

 1. Andmete töötlemine ja turvalisus
  • Kõik Raadio 7 veebikeskkonna külastamise ja Annetuste tegemise käigus teatavaks saanud Annetaja/Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui Annetaja on soovinud Annetust tehes tellida endale Sõna Tänaseks Päevaks väljaannet ning selle kohaletoimetamiseks on vajalik Ostja/Kliendi nimi, telefoninumber ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
  • Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, samuti puudub ka Raadio 7-l neile juurdepääs.

 

Käesolevad annetustingimused kehtivad alates 23.09.2019.

Loe privaatsussätteid siit