Hetkel eetris:
Suhtumised

Kasutustingimused

Sõna tänaseks päevaks e-posti listiga liitumise ja ajakirja tellimise tingimused

Uudiskirjaga liitumisel (ja ajakirja tellimisel) annate Raadio 7-le nõusoleku oma isikuandmeid (nimi, e-post, aadress) säilitada ning kasutada Raadio 7-me ning meie partnerite uudiste ja eripakkumiste saatmise eesmärgil. Teie nime, e-posti, telefoni ja aadressi kasutamise osas kaitsevad Teid isikuandmete kaitse seaduses ja elektroonilise side seaduses toodud õigused, mida me igakülgselt järgime.

Privaatsus

Raadio 7 ei müü Teie isikuandmeid mitte kellelegi. Võime jagada Teie isikuandmeid oma piiratud volitustega esindajatele, kes näiteks toimetavad meie nimel kätte Teie saadetised või töötlevad vastavaid maksetehinguid. Nimetatud esindajate käsutuses on isikuandmed, mida nad vajavad oma ülesannete täitmiseks, kuid neil ei ole õigust neid andmeid muul otstarbel kasutada.

Meie veebilehe külastatavuse analüüsiks kasutame Google Analytics tarkvara, mis salvestab iga külastaja kohta anonüümset infot. Kasutame saadud infot oma veebilehe arendamiseks, et see vastaks rohkem külastajate huvidele.

Lingid

Meie veebilehel leidub linke teistele veebilehtedele, mis võivad Teie isikuandmeid koguda. Sellistel puhkudel kehtivad Teid isikuandmete kogumisele ja kasutamisele konkreetse veebilehe privaatsustingimused, välja arvatud juhtudel, kui on sätestatud teisiti. Raadio 7 ei vastuta selle eest, kuidas taolised veebilehed oma privaatsustingimusi rakendavad ning soovitab Teil enne oma isikuandmete avaldamist nimetatud veebilehtede privaatsustingimustega tutvuda.

Kasutades raadio7.ee lehte nõustute nende tingimustega, mis siin lehel kirjas.

Kuulajamängude reeglid

 • Meie kuulajamängude käigus on kuulajatel võimalik küsimusetele õigesti vastates võita auhindu.
 • Vastata on võimalik telefoniga stuudiosse helistades, saates sõnumi lühinumbrile, e-posti teel või sotsiaalmeedias (sõltuvalt mängust).
 • Ühel mängijal on võimalik ühe nädala jooksul võita erinevates mängudes kokku ühe korra.
 • Toimetusel on õigus jätta võitjale auhind välja andmata, kui inimene on jooksval nädalal korra juba auhinna võitnud.
 • Raadio 7 kuulajamängudes ei tohi osaleda raadio töötajad ja nende lähisugulased.
 • Erimängude ja kampaaniamängude korral kehtestatakse neile eraldi reeglid.
 • Auhindu saab realiseerida kuni 7 nädala jooksul pärast võitja selgumist.
 • Auhindu ei saa raha või millegi muu vastu vahetada.
 • Auhinna kättesaamine lepitakse kokku võitjaga personaalselt.

 

MTÜ Raadio 7 UCB Meedia PRIVAATSUSSÄTTED

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib veebilehel raadio7.ee. Kui sa käesoleva privaatsuspoliitikaga ei nõustu, palume käesolevat veebilehte mitte kasutada.

Käesolevat veebilehte külastades ja kasutades nõustud sa käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega andes meile selge ja teadliku nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

Vastutav töötleja:

MTÜ Raadio 7 UCB Meedia, ettevõtte aadress on Välja 18, 10616, Tallinn, Harjumaa, reg nr 80072002 (edaspidi “Raadio 7”).

 

Isikuandmete töötlemine

Sinu poolt tellimuse esitamisel sisestatud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse Raadio 7 teenuste osutamiseks ja kauba pakkumiseks.

Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. Sinu isikuandmed, mis on vajalikud Kauba tarnimiseks, edastatakse transporditeenust osutavale ettevõttele. Võtame endale kohustuse mitte edastada registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

Lähtume põhimõttest, et personaalse info edastamine ja kogumine peaks olema võimalikult turvaline. Siiski, pead sa arvestama, et alati on olemas teatud riskid ning ükski tehnoloogiline süsteem ei ole täiuslikult turvaline.

Personaalne info

Võimaldame veebilehe külastajatel registreerida end kasutajateks. Kasutajaks registreerudes pead sa sisestama teatud andmeid enda kohta, näiteks nimi, e-mail jms. Võime kasutada seda infot, et:

– kontakteeruda sinuga;

– teavitada sind uutest toodetest ja teenustest;

– koguda andmeid sinu külastatavuse ja teenuste kasutamise kohta.

Meie teenuseid kasutades pead sa mõnikord sisestama personaalseid andmed enda kohta, mida soovid edastada teisele isikule (saajale), näiteks nimi, e-mail jms.

Meil on õigus kasutada seda infot, et:

– edastada vastavat infot sinu poolt märgitud isikule (saajale).

„Võta meiega ühendust” lehe kaudu meiega kontakteerudes pead sa sisestama teatud andmeid enda kohta, näiteks nimi, e-mail jms. Meil on õigus kasutada seda infot, et:

– kontakteeruda sinuga;

– vastata Sinu poolt esitatud päringule.

Töötlemise õiguslikud alused

Isikuandmeid töödeldakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) 27. aprilli 2016. aasta määruse 2016/679 kohaselt.

 

Seoses teie isikuandmete töötlemisega on teil järgmised õigused:

1. Te võite oma nõusoleku igal ajal ilma mõjuva põhjuseta tagasi võtta. Taotlus võib olla seotud konkreetse töötlemise eesmärgiga, näiteks nõusoleku tagasivõtmine turundusteabe saamiseks, või kõikide töötlemise eesmärkidega. Kui võtate oma nõusoleku tagasi seoses kõikide töötlemise eesmärkidega, kustutatakse teie kodulehe kasutajakonto ja teie andmeid enam edaspidi ei töödelda. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne seda tehtud toiminguid.

2. Teil on õigus igal ajal ilma mõjuva põhjuseta nõuda, et teie andmed kustutatakse. Andmete kustutamise taotlus ei mõjuta enne seda tehtud toiminguid. Andmete kustutamine tähendab, et kodulehe kasutajakonto kustutatakse ja teie andmeid enam edaspidi ei töödelda.

3. Te võite igal ajal esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise kohta kas üleüldiselt või mõne konkreetse eesmärgi osas. Vastuväidete esitamine ei mõjuta enne seda tehtud toiminguid. Vastuväite tegemine tähendab, et teie kodulehe kasutajakonto kustutatakse ja teie andmeid enam edaspidi ei töödelda.

4. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist nii ajaliselt kui ka ulatuselt. Edasi toimime me teie soovi kohaselt. Selline taotlus ei mõjuta enne seda tehtud toiminguid.

5. Teil on õigus igal ajal nõuda, et me teie isikuandmeid parandaksime või korrigeeriksime.

6. Teil on õigus nõuda, et edastaksime teie isikuandmed, mis meie valduses on, kolmandale osapoolele. Selleks võtke meiega ühendust, täpsustades juriidilise isiku nime ja aadressi, kuhu soovite, et me teie isikuandmed edastaksime, ning isikuandmete ulatuse – st täpsustage, milliseid teie andmeid me edastama peame. Edastamine toimub elektrooniliselt pärast seda, kui olete taotluse kinnitanud. Taotluse kinnitus on vajalik, et tagada teie andmete turvalisus ja veenduda, et taotlus pärineb volitatud isikult.

7. Teil on õigus igal ajal nõuda meilt teavet selle kohta, millises ulatuses me teie isikuandmeid töötleme.

Alates hetkest, kui oleme saanud kätte kõik teie päringud meie rakendatud meetmete kohta, on meil kohustus teid hiljemalt kuu aja jooksul teavitada.

Isikuandmete säilitamisaeg

Teie andmeid säilitatakse kuni te võtate oma andmete töötlemise nõusoleku tagasi, esitate vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta või nõuate nende kustutamist.

Meie süsteem säilitab teie tehingute kohta ainult sellise teabe, kus andmete säilitamine on seotud näiteks teie võimalike nõuetega, näiteks seadusega ettenähtud garantii või meie jaoks siduvate õigusaktide osas.

Isikuandmetega seotud teated

Teil on võimalik saata meile isikuandmetega seotud teateid ja taotlusi, kasutades selleks vabalt valitud kanalit:

e-posti aadress: raadio7@raadio7.ee;
posti teel: MTÜ Raadio 7 UCB Meedia, ettevõtte aadress on Välja 18, 10616, Tallinn, Harjumaa

Andmetöötluse usaldamine kolmandatele osapooltele

Raadio 7 võib usaldada isikuandmete töötlemise Raadio 7 äripartneritele, kui see on vajalik tehingute tegemiseks, näiteks tellitud toodete ettevalmistamiseks, kauba saatmiseks või Raadio 7 turundusteabe edastamiseks (viimane kehtib nende kasutajate puhul, kes on andnud oma nõusoleku vastava teabe saamiseks).

Kasutajate isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele mitte mingitel muudel eesmärkidel kui käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud, mis tähendab eelkõige seda, et neid ei jagata kolmandate osapooltega turundusmaterjalide edastamise eesmärgil.

Kodulehe kasutajate isikuandmeid ei edastata väljapoole Euroopa Liitu.

 

Automaatselt kogutav mittepersonaalne info

Kogume statistilisi andmeid oma veebilehe külastatavuse ja kasutajate kohta. See info ei sisalda mis tahes tuvastamist võimaldavat personaalset infot kasutajate kohta ja on kogutud statistilistel eesmärkidel. Meil on õigus edastada vastavaid andmeid kolmandatele osapooltele.

Külastusstatistika tegemiseks võib käesolev veebileht kasutada tehnoloogiat, mis lubab meil koguda teatavat tüüpi tehnilist informatsiooni, nagu seda on näiteks sinu IP-aadress, arvuti operatsioonisüsteem, brauseritüüp, liiklusvood ja mis tahes viitava veebisaidi aadress.

Küpsised

 

Koduleht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis võimaldavad veebi sirvimiseks kasutatavatel seadmetel (nt arvutil, nutitelefonil) salvestada konkreetset teavet kasutatava seadme kohta. Küpsistes salvestatud teavet kasutatakse nii reklaamiks, statistika tegemiseks kui ka kodulehtede kohandamiseks teie individuaalsete vajaduste põhjal. Küpsiste seadeid on võimalik veebibrauseris muuta. Kui seadeid ei muudeta, salvestatakse küpsised seadmesse. Küpsiste seadete muutmine võib piirata kodulehe funktsioone.

Facebooki plugin

Meie veebisait sisaldab Facebooki pluginat (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Facebooki plugin on tähistatud meie saidil Facebooki logoga. See plugin ühendab teid otse meie Facebooki profiiliga. Seejärel saab Facebook teada, et olete meie saiti oma IP-aadressilt külastanud. Kui külastate meie saiti, olles oma Facebooki profiili sisse loginud, salvestab Facebook selle visiidi kohta teabe. Isegi kui te pole sisse loginud, on Facebookil võimalik saada teavet IP-aadressi kohta.

Soovime rõhutada, et Facebook ei teavita meid kogutud andmetest ega nende kasutamise viisist. Me ei ole teadlikud Facebooki poolt kogutud teabe eesmärgist ega ulatusest. Lisateabe saamiseks Facebooki privaatsuse kohta soovitame teil võtta ühendust otse Facebookiga või vaadata Facebooki privaatsuspoliitikat aadressil https://www.facebook.com/about/privacy/.
Kui te ei soovi, et Facebook koguks andmeid teie külastuste kohta meie saitidel, soovitame teil esmalt oma Facebooki kontolt välja logida.

Google Analyticsi andmekaitse deklaratsioon

Meie saidid kasutavad ettevõtte Google Inc. veebiteenuste analüüsimehhanisme („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA”): Google Analytics, Google Double Click ja Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click ja Google Tag Manager kasutavad veebisaitide kasutamise analüüsimiseks küpsiseid. Küpsiste abil kogutud teave edastatakse Google’i serveritele USA-s ja arhiveeritakse.

Kui IP anonüümseks muutmise funktsioon aktiveerub sel ajal, kui te meie veebisaiti külastate, lühendab Google teie kasutaja IP. See kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide ja teiste Euroopa Majanduspiirkonna lepingus loetletud riikide kohta. Täielik IP-aadress saadetakse Google’i serverile USA-sse ainult erijuhtudel, kus see lühendatakse. Sel viisil on IP-aadressi anonüümseks muutmise funktsioon meie kodulehel aktiivne. Kodulehe haldaja vastava taotluse korral kasutab Google kogutud teavet kodulehe kasutamise analüüsimiseks ning aruannete koostamiseks kodulehe kasutamise ja teiste interneti kasutamisega seotud teenuste kohta. Google Analyticsi kasutaja brauseri poolt edastatud IP-aadressi ei hoita koos teiste Google’i andmetega.

Kasutaja võib küpsiste salvestamise veebibrauseris blokeerida, kuid see muudab kodulehe teatud funktsioonide kasutamise võimatuks. Lisaks sellele võib kasutaja blokeerida küpsiste abil kogutud kodulehe kasutamisega seotud teabe (sealhulgas IP-aadresside) salvestamise ja nende edastamise Google’ile, nagu ka nende jagamise Google’i poolt, laadides alla ja paigaldades oma seadmesse plugina, mis on kättesaadav aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Muudatused

Me võime muuta käesolevat privaatsuspoliitikat ning muuta, modifitseerida või kõrvaldada käesolevate lehekülgede sisu või ligipääsu käesolevale veebilehele mis tahes ajahetkel, sellest eelnevalt ette teatades või ilma ette teatamata.

 • Meist

Kuulutused

 • Eakas proua soovib üürida Tallinnas pisemat omaette korterit. Pakkuda telefonil 58009538…

Vaata kõiki kuulutusi