Kasutustingimused

Sõna tänaseks päevaks e-posti listiga liitumise ja ajakirja tellimise tingimused

Uudiskirjaga liitumisel (ja ajakirja tellimisel) annate Raadio 7-le nõusoleku oma isikuandmeid (nimi, e-post, aadress) säilitada ning kasutada Raadio 7-me ning meie partnerite uudiste ja eripakkumiste saatmise eesmärgil. Teie nime, e-posti, telefoni ja aadressi kasutamise osas kaitsevad Teid isikuandmete kaitse seaduses ja elektroonilise side seaduses toodud õigused, mida me igakülgselt järgime.

Privaatsus

Raadio 7 ei müü Teie isikuandmeid mitte kellelegi. Võime jagada Teie isikuandmeid oma piiratud volitustega esindajatele, kes näiteks toimetavad meie nimel kätte Teie saadetised või töötlevad vastavaid maksetehinguid. Nimetatud esindajate käsutuses on isikuandmed, mida nad vajavad oma ülesannete täitmiseks, kuid neil ei ole õigust neid andmeid muul otstarbel kasutada.

Isikuandmete töötlemine

Sinu poolt tellimuse esitamisel sisestatud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse Raadio 7 teenuste osutamiseks ja kauba pakkumiseks.

Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. Sinu isikuandmed, mis on vajalikud Kauba tarnimiseks, edastatakse transporditeenust osutavale ettevõttele. Võtame endale kohustuse mitte edastada registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

Lähtume põhimõttest, et personaalse info edastamine ja kogumine peaks olema võimalikult turvaline. Siiski, pead sa arvestama, et alati on olemas teatud riskid ning ükski tehnoloogiline süsteem ei ole täiuslikult turvaline.

Vastutav töötleja:

MTÜ Raadio 7 UCB Meedia, ettevõtte aadress on Välja 18, 10616, Tallinn, Harjumaa, reg nr 80072002 (edaspidi “Raadio 7”).

Volitatud töötleja:

Annetuste tegemisel läbi www.raadio7.ee veebilehe edastab MTÜ Raadio 7 UCB Meedia maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le.

Meie veebilehe külastatavuse analüüsiks kasutame Google Analytics tarkvara, mis salvestab iga külastaja kohta anonüümset infot. Kasutame saadud infot oma veebilehe arendamiseks, et see vastaks rohkem külastajate huvidele.

Meie privaatsuspoliitikast loe palun siit

Lingid

Meie veebilehel leidub linke teistele veebilehtedele, mis võivad Teie isikuandmeid koguda. Sellistel puhkudel kehtivad Teid isikuandmete kogumisele ja kasutamisele konkreetse veebilehe privaatsustingimused, välja arvatud juhtudel, kui on sätestatud teisiti. Raadio 7 ei vastuta selle eest, kuidas taolised veebilehed oma privaatsustingimusi rakendavad ning soovitab Teil enne oma isikuandmete avaldamist nimetatud veebilehtede privaatsustingimustega tutvuda.

Kasutades raadio7.ee lehte nõustute nende tingimustega, mis siin lehel kirjas.

Kuulajamängude reeglid

  • Meie kuulajamängude käigus on kuulajatel võimalik küsimusetele õigesti vastates võita auhindu.
  • Vastata on võimalik telefoniga stuudiosse helistades, saates sõnumi lühinumbrile, e-posti teel või sotsiaalmeedias (sõltuvalt mängust).
  • Ühel mängijal on võimalik ühe nädala jooksul võita erinevates mängudes kokku ühe korra.
  • Toimetusel on õigus jätta võitjale auhind välja andmata, kui inimene on jooksval nädalal korra juba auhinna võitnud.
  • Raadio 7 kuulajamängudes ei tohi osaleda raadio töötajad ja nende lähisugulased.
  • Erimängude ja kampaaniamängude korral kehtestatakse neile eraldi reeglid.
  • Auhindu saab realiseerida kuni 7 nädala jooksul pärast võitja selgumist.
  • Auhindu ei saa raha või millegi muu vastu vahetada.
  • Auhinna kättesaamine lepitakse kokku võitjaga personaalselt

Muudatused

Me võime muuta käesolevat privaatsuspoliitikat ning muuta, modifitseerida või kõrvaldada käesolevate lehekülgede sisu või ligipääsu käesolevale veebilehele mis tahes ajahetkel, sellest eelnevalt ette teatades või ilma ette teatamata.

  • Meist