Sõna tänaseks päevaks

Oled Jumala silmis õiglane

Vilumata õiguse sõnas.“ (Heebrealastele 5,13)

Paulus kirjutas: „Igaüks, kes toitub piimast, on veel vilumata õiguse sõnas, sest ta on alles väeti laps.“ (Hb 5,13) Õiglane olemine ei tule läbi Sinu saavutuse, vaid läbi usu Kristusesse. Peale Kristuse vastuvõtmist näeb Jumal Sind õiglasena ja soovib, et teeksid sama. „Seepärast et Seaduse tegude tõttu ei mõisteta kedagi õigeks tema ees, sest Seaduse kaudu tuleb patutundmine. Õigusemõistmine usu läbi. Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese Seadus ja Prohvetid, see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust.“ (Rm 3, 20-22) „Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.“ (2 Kr 5,21) Nii nagu Jumal tegi Jeesuse patuks, saad Sina Jeesuse vastu võttes õiglaseks. Me oleme Kristuses ning see annab meile Jumala ees kindluse. „Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus.“ (Rm 14,17) Kuna oleme Jumala silmis õiged, siin on meil rahu ja sellest tulev rõõm Pühas Vaimus.

1 Sm 4-7 Lk 24:1-12 Ps 68:12-23 Õp 22:3-4

Kuidas usus käia

„Käivad ka meie isa Aabrahami usu jälgedes.“ (Roomlastele 4,12)            Piiblis räägitakse neist, kes „käivad ka meie isa Aabrahami usu jälgedes.“ (Rm 4,12) Kuidas seda teha? 1) uskus Aabraham, et „Jumal, keda ta on uskunud, teeb elavaks surnud ja kutsub olematuid nagu olevaid.“ (Rm 4,17) Kui Jumal annab Sulle lubaduse, siis on tema võimuses see täita […]

Loe edasi

Tõde raha kohta

„Ära näe vaeva rikkaks saamiseks.“ (Õpetussõnad 23,4) Rohkem raha annab suuremad võimalused maailmas head teha. Jeesus ütles: „Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp.“ (Mt 24,14) Eelneva täidesaatmiseks on vaja väga palju raha. Ometi ei too raha ise ei õnne ega kindlustunnet. Saalomon, maailma kõige rikkam mees on […]

Loe edasi

Kuidas võidelda ja võita

„Võitle head usuvõitlust, millele sa oled kutsutud.“ (1. Timoteuse 6,12) Siin on kuus Piiblist tuntud viisi Sind ründava vaenlase võitmiseks. 1) mõtle jõuliselt. „Võitle head usuvõitlust, millele sa oled kutsutud.“ (1 Tm 6,12) Plaani ja kalkuleeri nagu lahinguks valmistuv kindral. Õpi, kuidas hingevaenlast tegevuses hoida ja võita. 2) palveta jõuliselt. Meid kutsutakse üles julgelt trooni […]

Loe edasi

Ole vastupidav II

„Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu.“ (Roomlastele 8,37)             Kui otsustad, et Sinu parimad päevad on möödas, siis nad seda ka on. Kui arvad, et ootavad ees, siis nii on. Leonard oli kurb ja hirmul, kui oma töö kaotas. Kuid millist eeskuju ta oma pojale alla andes näitaks? Kui Leonard tagasilöökide all murduks, siis õpiks […]

Loe edasi

Ole vastupidav I

„Meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku.“ (2. Korintlastele 4,9) Nii nagu tuule käes painduvad puud, saavad vastupidavad inimesed jõudu raskustest, sest nad teavad, kuidas järgmist viite asja teha: 1) teistega koos olla. Saalomon ütles: „Parem on olla kahekesi kui üksi, sest neil on oma vaevast hea palk: kui nad langevad, siis tõstab teine oma […]

Loe edasi

Jumal soovib, et oleksid edukas IV

„Sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!“ (Joosua 1,8) Kirjasõnas tähendab sõna ,,edu“ enda elu kohta käiva Jumala plaani teadmist ja selle tegemist. Nii lihtne ongi! Joosua jaoks tähendas edu Tõotatud Maale minekut, selle võitmist, seal elamist ja iga päev selle õnnistuste nautimist. Pane tähele, mida Jumal talle ütles: „Ole ainult vahva ja […]

Loe edasi

Jumal soovib, et oleksid edukas III   

„Sa seadsid ta valitsema oma kätetööd; kõik sa panid tema jalge alla.“ (Psalmid 8,7) Kuidas kindel olla, et Jumal soovib Sulle edukat elu? Kolmel viisil: 1) sest ta lõi Su. 1. Moosese raamatus ütles Jumal: „Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks.“ (1 Ms 1,26) Sõnad „oma näo järgi“ ja „sarnaseks“ on olulised. Mõnikord ütleme […]

Loe edasi

Jumal soovib, et oleksid edukas II

„Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel.“ (Johannese kolmas kiri 1, 2)                Jeesus ütles: „Mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele?“ (Mk 8,36) Oma mõtte selgitamiseks rääkis Jeesus loo rikkast mehest, kes suri ja läks põrgusse, […]

Loe edasi

Jumal soovib, et oleksid edukas I

„Seda kõike antakse teile pealegi!“ (Matteuse evangeelium 6,33) Mõned inimesed arvavad, et Jumala ainus eesmärk on päästa nende hing, aidata neil elada nii moraalselt kui vaimselt küpset elu kõi võimalik, et nad siis ühel päeval Taevasse enda juurde võtta. Mõnes mõttes on see tõsi. Kuid tõsi on ka see, et Jumalat huvitavad väga Sinu töö, […]

Loe edasi
  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.

  • Kommenteeri saadet