Sõna tänaseks päevaks

Saatan töötab – hakka talle vastu!

„See on vihamehe töö.” (Matteuse 13,28)
Piiblis on järgmine tähendamissõna: „Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: „Taevariik on inimese sarnane, kes külvas oma põllule head seemet. Aga inimeste magades tuli ta nisu sekka ning läks minema. Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale. Peremehe sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle: „Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust nüüd tuleb sinna raihein?” Tema lausus neile: „See on vihamehe töö.”” (Mt 13, 24-28) Meil kõigil on aeg-ajalt tarvis vaimselt üles ärgata. Mõnikord ei ole probleem inimese tehtud. Jeesus ütles: „Aga inimeste magades tuli ta nisu sekka ning läks minema.” (Mt 13,25) On rumal kõike saatana süüks ajada, kuid on veel rumalam tema tegusid mitte näha. Paulus kirjutas: „Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu! Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud.” (Ef 6, 11-13) „Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled!” (Ef 6,16) Sõna tänaseks päevaks on – tunne ära saatana töö, seisa talle vastu ja ta põgeneb (vt Jk 4,7)

Ii 38-39   Mt 26:36-46  Ps 31   Õ 8:34-36

 

Las Jumal trööstib Sind

„Jumal, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal!” (2. Korintlastele 1,3) Armastatu kaotamine toob kaasa leinaprotsessi. Jumal trööstib Sind ja on selles koos Sinuga. Jeesus ütles: „Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse.” (Mt 5,4) Lein on terve viis oma tunnetega tööd teha, oma valu väljendada ja edasi liikuda. Tervenemine ei tule üleöö. Vaid väikesed kaotused tervenevad […]

Loe edasi

Ela oma veendumuste järgi II

„Ma ei tea enesel olevat ühtegi süüd. Issand on see, kes minu üle kohut mõistab.” (1. Korintlastele 4,4) Taaniel oli sunnitud valima, kas olla sobituja või muutuja. Mis vahe sellel on? Surve kontrollib sobitujat. Kui neile piisavalt survet avaldada, siis annavad nad alla. Kui neid piisavalt survestada, siis suitsetavad nad oma esimese suitsu, võtavad esimese […]

Loe edasi

Ela oma veendumuste järgi I

„Taaniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada.” (Taaniel 1,8) Piiblis on kirjas: „Aga Taaniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada kuninga roaga ja tema joodava veiniga ja ta taotles ülemteenrilt, et tal poleks vaja ennast rüvetada.” (Tn 1,8) Seda konkreetset toitu ja veini pakuti paganlikele jumalatele nende ülistamiseks ning see oli Taanielile vastuvõetamatu. Tal paluti […]

Loe edasi

Keskendu olulisele

„Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole.” (Filiplastele 3,14)  Osa Pauluse edust tuli sellest, et ta oli keskendunud oma eesmärgile. „Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses.” (Fl 3,14) Fookus võib tuua energiat ja vaimsesse, hingelisse või füüsilisse. Sotsioloog Robert Lynd on öelnud: „Teadmine on jõud vaid siis, kui […]

Loe edasi

Tegele oma mina-pildiga

Su silmad nägid mind juba mu eos.” (Psalmid 139,16) Motivatsioonikõneleja Iyanla Vanzant on öelnud: „Kõik, mis sinuga juhtub, on peegeldus sellest, mida enda kohta arvad. Me ei saa ligi tõmmata rohkem, kui arvame end väärt olevat.” See, kuidas end näeme, määrab ära suhted, mida loome. Paljudel meist on madal enesehinnang. Me arvame, et teised on […]

Loe edasi

Talitse oma samme

„Täideviidud patt sünnitab surma.” (Jaakobuse 1,15)         Kui Jumal patule ei ütleb, siis ei ole ta nõudlik – ta kaitseb Sind. Piiblis on patu ohud ja peensused järgnevalt välja toodud: „Pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades. Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täideviidud patt sünnitab surma. […]

Loe edasi

Usu läbi õigeks tehtud II

„Aga sellele, kes vaid usub temasse, arvestatakse õiguseks tema usk.” (Roomlastele 4,5) On vaid kaks viisi, kuidas õigeks saada. Esimene on läbi pingutamise ja teine läbi usaldamise. Jumala heakskiitu läbi käitumise ära teenida püüdes ei saa Sa kunagi puhata, kuna Sa ei tea kunagi päris kindlalt, kas oled tema heakskiidu jaoks piisavalt teinud. Usaldades Kristuse […]

Loe edasi

Usu läbi õigeks tehtud I

„Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.” (2 Kr 5,21) Siin on imeline elumuutev tõde. Jumal, kes tegi oma patuta Poja patuseks, teeb meid õigeks. Kuidas see toimib? Päris kindlasti mitte tegude, vaid usu läbi. „Aga sellele, kes tegusid ei tee, vaid usub […]

Loe edasi

Viha talitsemine

,,Kes on äkilise vihaga, talitab meeletult.“ (Õpetussõnad 14, 17) Oma temperamendile alludes paljastuvad meie halvimad jooned. Piiblis on kirjas, mida peaksid vihastamise puhul meeles pidama. 1) on see rumal. „Kes on äkilise vihaga, talitab meeletult, salasepitsejat meest vihatakse.“ (Õp 14, 17) Benjamin Franklin kirjutas vaese Richardi almanahhi: „Pange tähele vaest Richardit. Mis iganes algab vihas, […]

Loe edasi
  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.

  • Kommenteeri saadet