Sõna tänaseks päevaks

Tee, mida Jumal ütleb

„Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Issanda sõna.“ (1. Moosese raamat 15,1)

Kui Jumal Sulle elu jaoks nägemuse annab, siis ei anna ta kohe kõiki detaile Sulle teada. Ta ütleb lihtsalt: „Ära karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur!” (1 Ms 15,1) „Ja Issand ütles Aabramile: „Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan! Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks!““ (1 Ms 12, 1-2) „Aabram oli seitsekümmend viis aastat vana, kui ta Haaranist lahkus,“ (1 Ms 12,4) jättes maha „karja, hõbeda ja kulla.“ (1 Ms 13,2) „Usus oli Aabraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks ja ta läks välja, teadmata, kuhu ta läheb.“ (Hb 11,8) Ta ei teadnud, mis tema lõpp-peatus on ja kuidas ta sinna saab. Ta teadis vaid, et Jumal käskis tal turvalisest kohast ära minna. See, mille oled valmis maha jätma, määrab ära selle, mille Jumal Sulle usaldab. Jumalaga koos kõndides saad vajamineva info. Kas Jumal, kes ütles Aabrahamile: „Mine omalt maalt, maale, mille ma sulle näitan,“ (1 Ms 12, 1) ütleb täna sama Sulle? Ära karda, lihtsalt kuuletu ja hakka usus astuma.

2 Aj 29-31 Jh 12:20-36 Ps 118:19-29 Õp 28:5-8

Jumala lubadusi palvetades II

„Hüüa mind, siis ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea!“ (Jermija 33,3) Kirjasõnal põhinevaid palveid öeldess, saad vajaminevad vastused. Piibel on Jumala Sõna ja Jumal peab oma Sõna. Palveta järgmiselt: 1) kui Sul vastust ei ole: „Hüüa mind, siis ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi […]

Loe edasi

Jumala lubadusi palvetades I

„Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile.“ (Johannese evangeelium 15,7) Piiblis on 3573 lubadust. Iga päeva kohta aastas on rohkem kui kümme lubadust. Kui tead, et need kehtivad Sinule ja Sa tingimused täidad, siis võid hakata Jumala lubadusi lihaks palvetama. (vt Jh 15,7) […]

Loe edasi

Mediteeri Jumala Sõnal

„Kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.“ (Psalmid 1, 2-3) Munk Thomas à Kempis kirjutas: „Kui tahad vaimses elus kasvada, siis ei tohi maine sind kinni hoida. Pead leidma aega üksi olemiseks, kärast ja segadusest eemal, võimu ja rikkuse veetlusest kaugel.“ […]

Loe edasi

Jumal aitab Su välja

„Et me ei loodaks endi, vaid Jumala peale.“ (2. Korintlastele 1,9) Kas oled lootusetus olukorras ega tea, kuhu pöörduda? Võib-olla ei näe Sa põhjust edasi minekuks, oled nii väsinud ja tüdinenud, et tahad alla anda? Kui nii, siis oled haavatav. Ole ettevaatlik – hingevaenlane üritab Sind veenda, et oled patune, et Jumal ei näe ega […]

Loe edasi

Lammas olemise kunst II

„Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.“ (Psalmid 23,1) Meil on tarvis teada ja tunda järgnevat: 1) oma karjase iseloomu. Jeesus tegi vahet heade ja halbade karjaste vahel. (vt Jh 10, 16) Halvad karjased hoolivad vaid oma hüvest, mitte lammaste heaolust. Neile ei saa loota ning ohu korral jätavad nad karja maha. Jeesus ütles, […]

Loe edasi

Lammas olemise kunst I

„Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.“ (Psalmid 23,1) Kahekümne kolmanda salmi väga ilmekad pildid jäävad hästi meelde. Kirjanik Hannah Whitall Smith on öelnud: „Meil tuleb vaid taas oma lapsepõlves loetud salmikesi täiskasvanu tarkusega lugeda ja oma lapseliku usuga uskuda.“ Täiskasvanuna unustame märgata elu väikesi rõõme. Me peame meeles pidama: 1) kes meie karjane […]

Loe edasi

Sina oled ime

„Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud.“ (Psalmid 139, 14) Vaatamata oma valudele ja üleelamisetele oled elav, hingav, kõndiv ja rääkiv ime. Laulik kirjutas: „Sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi.“ […]

Loe edasi

Mis Sind rõõmustab, kurvastab või vihastab?

„Kes põlgab sõbra sõprust, see loobub Kõigevägevama kartusest.“ (Iiob 6, 14) Üks pastor kirjutas: „Mis sind rõõmustab, kurvastab või vihastab? Mis toob su näole püha naeratuse? Mis paneb sind kontrollimatult nutma? Mis paneb sind pühas vihas rusikaga lauale virutama? Kuskil selle rõõmu, kurbuse ja hullumeelsuse sees on sinu Jumala poolt antud kirg. Või peaksime ütlema […]

Loe edasi

Palveta kaastunde purske eest

„Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega.“ (Koloslastele 3, 12) Poeet Henry Wadswoth Longfelow kirjutas: „Kui me saaksime oma vaenlaste salajast ajalugu lugeda, siis näeksime, et iga inimese elus on nii palju kurbust ja kannatust, et igasugune viha lahtub.“ Kahekümnenda sajandi sõdadest tehtud dokumentaalfilmis räägib režissöör […]

Loe edasi
  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet