Sõna tänaseks päevaks

Palveta

„Tänuütlemisega palumises ja anumises.“ (Filiplastele 4,6)

Rachelil ja Jim´il oli ärihoone, millest poolt Jim oma hambaraviäriks kasutas. Viisteist aastat järjest ei olnud neil raskusi maja teise poole välja üürimisega, millest nad arvete jaoks lisatulu said. Kuid siis kaotasid nad oma üürniku ja maakler ütles, et uue leidmine on väga keeruline. Mure leevendamiseks hakkas Rachel ujumas käima. Ühel päeval tundis ta end olukorra tõttu halvasti ning otsustas ujumise ajal palvetada. Ta kasutas tähestikku ringide järje pidamiseks. Palves otsustas ta kasutada omadussõnu Jumala kirjeldamiseks alustades a tähest. „Sina oled austusväärne Jumal,“ alustas ta oma palvet esimesel ringil. Kui ta tähestiku lõppu jõudis, oli ta märkamatult ujunud 27 ringi ja tund oli möödunud. Tema hirm oli kadunud ja asendunud teadmisega, et Jumal hoolitseb tema eest. Mõni aeg hiljem helistas neile üks füsioterapeut ning palus üürileantavaid ruume näha. Pinnad olid sobilikud ning Rachel ja Jim said pool maja taas välja üürida. Kas Sind koormab täna mõni mure? „Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.“ (Fl 4, 6-7)

Sf 1-3 Jh 7:1-13 Ps 104:1-23 Õp 24:26-27

 

Mooseselt õppides IV

„Usus, otsekui nähes nähtamatut, püsis ta vaprana.“ (Heebrealastele 11,27) Neljandaks pead eluraskustes püsima jääma. Moosese elu võib väga lühikese lausega kokku võtta: „Ta püsis.“ Ilma valuta ei ole saavutusi, ilma raskusteta edusamme ega probleemideta progressi. Mooses mõistis, et elus on raskused ja ta teadis, kuidas neile õigesti reageerida ning edasi liikuda. Ka meie peame seda […]

Loe edasi

Mooseselt õppides III 

„Ta tõstis oma silmad tasu poole.“ (Heebrealastele 11,26) Kolmandaks tuleb Sul oma eelistused paika panna. „Egiptuse aaretest suuremaks rikkuseks pidas ta teotust Kristuse pärast, sest ta tõstis oma silmad tasu poole.“ (Hb 11,26) Suur osa tolle aja varast oli Egiptuses tallel. Moosesel oli juba palju seda, mida inimesed tahtsid: populaarsus, naudingud ja vara. Ometi palus […]

Loe edasi

Mooseselt õppides II

„Ta eelistas pigem näha vaeva koos Jumala rahvaga.“ (Heebrealastele 11,25) Teiseks pead oma elu eest vastutuse võtma. „Usus keeldus Mooses, kui ta oli saanud suureks, laskmast end nimetada vaarao tütre pojaks. Ta eelistas pigem näha vaeva koos Jumala rahvaga kui üürikest  aega nautida pattu.“ (Hb 11, 24-25) Esmalt soovisMooses olla tema ise. Teiseks valis ta […]

Loe edasi

Mooseselt õppides I

„Usus keeldus Mooses laskmast end nimetada vaarao tütre pojaks.“ (Heebrealastele 11,24) Moosese elu toob esile neli küsimust, millega edu saavutamiseks tegeleda tuleb. Esmalt pead Sa teadma, kes oled. „Usus keeldus Mooses, kui ta oli saanud suureks, laskmast end nimetada vaarao tütre pojaks.“ (Hb 11, 24) Mooses sündis heebrealasena, aga kasvas üles vaarao tütre juures egiptlasena. […]

Loe edasi

Jäta kohtumõistmine kohtumõistjale II

„Sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle.“ (Matteuse 7,2) Olles üks kohtumõistjatest, pea järgmist ajatut põhimõtet meeles: mida külvad, seda lõikad. „Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile!“ (Mt […]

Loe edasi

Jäta kohtumõistmine kohtumõistjale II

„Sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle.“ (Matteuse 7,2) Olles üks kohtumõistjatest, pea järgmist ajatut põhimõtet meeles: mida külvad, seda lõikad. „Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile!“ (Mt […]

Loe edasi

Jäta kohtumõistmine kohtumõistjale I

„Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega.“ (1. Korintlastele 4,5) Teiste üle kohtu mõistmine on kui hingamine – mitte väga vaevaline tegevus. Kahjuks on ühed kõige suuremad kritiseerijad kristilased ise, kes Jumala Sõna relvana kasutavad. Kui Sinu üle kohut mõistetakse, siis pea järgmist nelja asja meeles: 1) ole alandlik. Süüdi olles tunnista oma süüd […]

Loe edasi

Vali, keda kuulad

„Sest Issand annab tarkuse, tema suust tuleb tunnetus ja arukus.“ (Õpetussõnad 2,6) Vali, keda kuulad. Mida Sinu elus olevad inimesed Sulle ütlevad? Kas nad suurendavad Sinu ebakindlust või tugevdavad Sinu usku? Kui inimesed midagi ütlevad, ei tähenda, et see nii on. 1492. aastal arvasid Columbust ümbritsevad inimesed, et maakera on lame. Eksperdid vaatasid tema reisiplaanid […]

Loe edasi

Armasta oma tööd

„Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele.“ (Koloslastele 3,23) Sinu töö on Sinu kutsumus, kui armastad oma tööd jateed seda, mida armastad. Filantroop ja industrialist Andrew Carnegie on öelnud: „Keskmine inimene panustab vaid 25% oma energiast ja võimest töösse. Maailm austab neid, kes panustavad enam kui 50% […]

Loe edasi
  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet