Jaan Tammsalu mõtisklus / arhiiv

Jaan Tammsalu mõtisklus.

Tammsalu mõtisklus 2020-03-30

Kukk pidas kord lühikese meeleparandusjutluse Peetrusele. Talle tuli meelde see, mida Jeesus oli talle ennustanud ja Peetrus nuttis kibedaid kahetsuspisaraid. Aidaku meid Jumal, et meiegi võiksime kuulda kuke kiremist ja taibata oma eksimusi, enne...

Laen pleierit ...

Tammsalu mõtisklus 2020-03-29

Mõni suudab meile andestada. Mõni ütleb, et suudab andestada, aga mitte unustada.Mõni suudab meid aeg-ajalt aidata. On aga keegi, kes suudab kanda maailma patu.Jumala Tall. c

Laen pleierit ...

Tammsalu mõtisklus 2020-03-28

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.tema on märganud ka meid.Ta tunneb meid ka nimepidi.Ta ütleb meile, et tahab tulla ja jääda.Ja kui me ta rõõmuga vastu võtame, võime olla kindlad, et meiegi...

Laen pleierit ...

Tammsalu mõtisklus 2020-03-27

Kristus on usund, mis vaatab elule selgete silmadega. Ta ei kasuta valesid värve, ei loobi tänamatuid tõotusi. Ta nimetab pattu patuks, surma surmaks, õnnistust õnnstuseks ja armu armuks. c

Laen pleierit ...

Tammsalu mõtisklus 2020-03-26

Jumal võib täielikult kustutada ka rahva suurimad patud. Kuid ka inimene ja rahvas peaks omalt poolt midagi tegema – peaks muutma midagi oma hoiakutest. c

Laen pleierit ...

Tammsalu mõtisklus 2020-03-25

See on meie ülesanne – ärgata oma poolunest, umbusu ja hirmu hallusest ja elada elusamat elu.

Laen pleierit ...

Tammsalu mõtisklus 2020-03-24

Uku Masingu meelest pole meeleparandamine eestlastele mittemingi suunamuutmine, vaid meele parandamine. Meel tähendab psyyhilisi omadusi. Ja parandada tähendab teha tugevaks, seada korda, mis on lagunenud või unarule jäänud. c

Laen pleierit ...

Tammsalu mõtisklus 2020-03-23

On miljoneid, kes vaatavad kunstiteoseid ristilöödud Kristusest ilma, et see nende elus midagi muudaks. Kristuse ristile vaatamine ei muuda meie elus midagi, kui see, mis sellel ristil kord toimus ei meenuta meile meie pattu....

Laen pleierit ...

Tammsalu mõtisklus 2020-03-22

Eksimine on inimlik. Nii ütlevad inimesed. Augustinus, kes need sõnad kord kirja pani, kirjutas palju pikema lause: Inimlik oli eksida, aga kuratlik on uhkuse tõttu eksitusse jääda. c

Laen pleierit ...

Tammsalu mõtisklus 2020-03-21

Kui ei usu Jumala heldusesse ja igavesse ellu, võid väga kergesti parema koha eest siin päikese all võideldes muuta nii enda kui teiste elu maiseks põrguks.

Laen pleierit ...
  • Kuula jutusaateid

    Laen pleierit ...
  • Kommenteeri saadet