Kas oled viimasel piiril?

„Oota Jehoovat, ole vahva, ja su süda olgu kindel! Oh, oota Jehoovat!“ (Psalmid 27,14)

Taavet ütles: „Ometi ma usun, et saan näha Jehoova headust elavate maal! Oota Jehoovat,
ole vahva ja su süda olgu kindel! Oh, oota Jehoovat!“ (Ps 27, 13-14) Sõna ,,ootama“ tuleb
heebreakeelsest sõnast, mis tähendab nööri tegema. Iga nöör saab alguse niidist ja iga
lisatud niit teeb nööri tugevamaks. Iga kord, kui Jumalat ootad, lisad nöörile kiu juurde ning
muutud tugevamaks ja vastupidavamaks. Kas ripud niidi küljes? Ole rohkem koos Jumalaga,
vaata, kuidas tema Sinu niidikesest nööri teeb. Ootamine ei ole alati passivne olek,
mõnikord on see aktiivne. Ja kõne all olev ootamine on pigem keskendumine, mitte lihtsalt
olemine. Piiblis on kirjas: „Kindlameelsele sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab sinu peale!“ (Js
26,3) Nii palves Jumala ees istudes kui ka teda muul moel teenides võid kindel olla, et Sinu
jõud uuenevad. Niidi otsas rippudes võid aga järgmistest lubaduseköitest kinni haarata: „Aga
kes ootavad Jehoovat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad
jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi!“ (Js 40, 31). „Vaata, otsekui sulaste silmad vaatavad
oma isandate käte peale, otsekui ümmardaja silmad vaatavad oma emanda käte peale,
nõnda vaatavad meie silmad Jehoova, meie Jumala peale, kuni tema meile armu annab!“ (Ps
123,2)
Tn 6:1-24 Ap 12:1-19

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet