Kontrollija ja enesekontroll

„Aga Vaimu vili on enesevalitsus.” (Galaatlastele 5, 22-23)

Kas kontrollid ennast või teisi? Kontrollijad süüdistavad hingevaenlast, teisi inimesi ja ümbritsevat oma probleemides ning reageerivad probleemidele süüdistuste, põlguse või vihaga. Nad manipuleerivad inimesi ja ümbritsevat enda kasuks. Kuid eelnev ei ole hea strateegia, sest nende püüded vaid suurendavad valu ja muudavad nende suhted võimuvõitluseks. Mida enam nad kontrollida tahavad, seda halvemini nad end tunnevad ning seda enam nad kontrollida soovivad. See on lõputu ring. Jumal ei taha, et nii elaksid. Enesekontrolliga inimesed mõistavad, et hingevaenlane ei saa midagi ilma Sinu abita teha ning seepärast tuleb temale vastu panna. (vt Lk 10,17) Enesekontrolliga inimesed mõistavad, et inimesed ja tingimused ei ole probleem, probleemiks on nendega toime tulemine. Nad vastavad endale järgnevat  meelde tuletades: 1) kontrollida tuleb iseennast. 2) mõnikord tuleb inimesed ja olukorrad Jumalale üle anda, et oma reaktsioone kontrollida ning elus õigel teel püsimiseks Piibli põhimõtteid järgida. (vt 2 Tm 1,7) Selle tulemusena väldivad inimesed süüdistamist, endale haiget tegemist ega muuda suhteid lahinguväljaks. Teades, et Püha Vaimu üks viljadest on enesevalitsus, mõistavad nad, et Püha Vaim ei kontrolli neid ega püüa aidata teisi kontrollida, vaid annab jõu enesevalitsuseks. Vaimu täis inimesed on probleemi asemel osa lahendusest.  2 Aj 29-31  Jh 12:20-36  Ps 118.19-29 Õp 28:5-8

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet