Kristuse viisil kiusatusega toime tulles II

„Ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse mõneks ajaks rahule.“ (Lk 4, 13)
Millal kiusatus tuleb ja mida siis teha? 1) tuleb kiusatus siis, kui oled üksinda ja ilma toetuseta. Nii nagu hunt saagiks üksiku looma välja valib,  teeb ka hingevaenlane Sinuga. Kristlasena end kogudusest eraldades rõõmustab saatan oma südames. Jah, Jumal ei jäta Sind ja on Sinuga ka siis, kui oled üksinda, kuid kiusatusele alla andmise kohta õpetab Piibel järgmist: „Ja kui ka üksikust jagu saadakse, siis kaks panevad ometi vastu ja kolmekordset lõnga ei kista katki nii kergesti.“ (Kg 4, 12) Me sünnime ja sünnime uuesti selleks, et teed koos teistega käia. Paulus kirjutas: „Sest ihu ei ole üks liige, vaid paljud liikmed. Ent silm ei või öelda käele: „Mul ei ole sind tarvis!” või jälle pea jalgadele: „Mul ei ole teid tarvis!” (1 Kr 12, 14; 21) Teistega koos käies oled tugevam ja kaitstum. 2) on Sinu kõige suurem relv kiusatuse tunnil Jumala Sõna teadmine. Jeesus pareeris hingevaenlase rünnakuid Piiblit tsiteerides. „On kirjutatud“ aga tegi ründaja relvituks. Otsusta vastu seista ja kasuta kilbiks, kaitseks ja vasturünnakuks Jumala Sõna. Teadmine on võit – kanna Sõna südames ja peas, nii nagu Jeesus seda tegi. Johannes kirjutas: „Ma olen kirjutanud teile, lapsed, sest teie olete ära tundnud Isa. Ma olen kirjutanud teile, isad, sest teie olete mõistnud teda, kes on olnud algusest. Ma olen kirjutanud teile, noored, sest te olete tugevad ja Jumala sõna püsib teis ning te olete ära võitnud kurja.“ (1 Jh 2, 14)  Js 53-57  Lk 34:21-38  Ps 84  Õp 2:16-19

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet