Kristuses ei ole hukkamõistu

„Maailma vürst tuleb ja tal ei ole mingit voli mu üle.“ (Johannese evangeelium 14, 30)

Piiblis on kirjas: „Välja on heidetud meie vendade süüdistaja. Nemad on ta ära võitnud Talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani.“ (Ilm 12, 10-11) Hingevaenlane on süüdistaja. Ja mille alusel ta siis süüdistab? Patu. Jumal annab meile patu andeks, kui meie seda tunnistame ja andeks palume. Kui me seda ei tee, siis anname hingevaenlasele võimaluse meid lõa otsas hoida. Nüüd tead, miks end nii halvasti tunned, kui üles tunnistamata pattu endas kannad. Sedasi tehes annad endas maad hingevaenlasele, selle asemel, et ta välja visata. Pane tähele, mida Jeesus ütles: „Maailma vürst tuleb ja tal ei ole mingit voli mu üle.“ (Jh 14, 30) Siinkohal Sulle head uudised: Kristuses olles  oled hingevaenlase eest peidus ning tal ei ole voli Sinu üle. „Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses.“ (Rm 8,1) Patustamisest me ei pääse ning teeme suure tõenäosusega pattu ka edaspidi. Kuid kahetsedes puhastab Jumal Sind, töötab koos Sinuga ning annab Sulle võidu. Senikaua, kuni oled kindlalt Kristuses, kukuvad süüdistaja süüdistused maha ning Sina võid elada rahus ja rõõmus teades, et oled Jumala hoitud. Kui saatan aga peaks ütlema, et pole kristlane, sest oled pattu teinud, siis tea, et see on vale. Niikaua, kuni oled Kristuses, oled käimasolev projekt nimega Kristlane. Ja see teadmine lükkab hingevaenlase relvituna põlvili. Sf 1-3 Jh 7:1-13 Ps 104:24-35 Õp 24:28-29

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet