Vatikanis kuulutatakse paavst Johannes XXIII ja paavst Johannes Paulus II pühakuteks

27. aprillil, nädal peale ülestõusmispühi toimub Vatikanis kahe endise paavsti, Johannes XXIII ja Johannes Paulus II kanoniseerimine-pühakuks kuulutamine.Paavst Johannes XXIII ehk kodanikunimega Angelo Giuseppe Roncalli ning rahva seas nimetatud kui Hea Paavst, sündis 1881. aasta 25. novembril Põhja-Itaalias. Poolehoiu rahva seas saavutas Johannes XXIII oma vaba ja vahetu suhtlusega igapäevatöös. Piiskopina töötas Roncalli enne paavsti ametipostile asumist Püha Tooli diplomaatilises teenistuse kaudu Kreekas ja Türgis nuntsiusena Prantsusmaal.Paavst Johannes XXIII paavstlik tegu väljendus aga Vatikani II kirikukogu väljakuulutamises. 1963. aasta 3. juunil surnud paavsti tunnistas 2000. aasta augustis õndsaks toonane paavst Johannes Paulus II kinnitust leidnud ime tõttu, kus maovähki surnud paavsti eestpalveid palunud samas haiguses nunn, kelle puhul ei usutud, et tal enam kaua elada on, paranes maovähist täielikult. Selline paranemine tunnistati katoliku kirikus kehtivaks.

Sarnane eeskoste oli ka hiljem Johannes Paulus II õndsaks kuulutamise põhjuseks, kus prantsuse nunn Marie Simon-Pierre, kes paranes täielikult Parkinsoni tõvest, paludes paavst Johannes Paulus II-lt oma paranemist. Mõlema paavstiga on seotud veel mitmeid imetegusid, mida peetakse katoliku kirikus kehtivaks ja on eelduseks kanoniseerimisele. Püha Tooli juures asuv Pühakute Kongregatsioon kaalub põhjalikult iga juhtumit ja kehtivust vastavalt Püha Tooli välja antud kanoniseerimise seadusele.

Kuid kanoniseerimise juures määravaks on lisaks Vatikani kirikukogule kaks olulist tegu: juutide abistamine teise maailmasõja ajal ning suhted ida-kirikuga. Vatikani allikate andmetel olevat Roncalli mitmetele juudi soost lastele kirjutanud ristimistunnistusi Bulgaarias ja Rumeenias, et päästa nad koonduslaagrisse saatmise eest. Roncalli, teades juutide vastaseid kuritegusid terves Euroopas, aitas neid igas riigis, kus ta viibis nuntsiusena või olles diplomaatilises teenistuses. Isegi kui ta paavstina liikus ringi Roomas, palus ta ühel päeval peatada auto ning astus juudi sünagoogi, et kohtuda rabiga ning anda talle oma õnnistus.

Kuid kanoniseerimise juures määravaks on lisaks Vatikani kirikukogule kaks olulist tegu: juutide abistamine teise maailmasõja ajal ning suhted ida-kirikuga. Vatikani allikate andmetel olevat Roncalli mitmetele juudi soost lastele kirjutanud ristimistunnistusi Bulgaarias ja Rumeenias, et päästa nad koonduslaagrisse saatmise eest. Roncalli, teades juutide vastaseid kuritegusid terves Euroopas, aitas neid igas riigis, kus ta viibis nuntsiusena või olles diplomaatilises teenistuses. Isegi kui ta paavstina liikus ringi Roomas, palus ta ühel päeval peatada auto ning astus juudi sünagoogi, et kohtuda rabiga ning anda talle oma õnnistus.

Johannes Paulus II, kodanikunimega Karol Wojtyła oli esimene mitte-itaallasest paavst rohkem kui 400 aasta jooksul ja üldse kõige esimene Ida-Euroopast tulnud katoliku kiriku pea.Idabloki lagunemine Euroopas omistatakse poolakast paavsti Johannes Paulus II teoks. Ta toetas täielikult Solidarnosti liikumist Poolas ja tema tihe sõprus Lech Wałęsaga päädis sellega, et 1980. aastal tunnistas Vatikan ametlikult Solidarnosti liikumist

13. mail 1981. aastal sooritati Johannes Paulus II-le Roomas Püha Peetruse väljakul atentaadikatse, kui teda tabas üldaudientsil kaks lasku. Seda seostakase kaudselt temale omistatud imega, et paavst sellest surmavast tulistamisest elusalt tuli välja. Hiljem on oma tervendamise pühendanud Johannes Paulus II Fatima Neitsi Maarjale ning tänaseni hoitakse paavsti tabanud kuuli Portugalis pühakuju krooni sees.

Reklaam