Armsad sõbrad, suur tänu kooskäidud aasta eest!

Armsad sõbrad, suur tänu kooskäidud aasta eest! Täname sõpruse ja ühtehoidmise eest!
Anna taevas kasvõi vähe
õnne igaühele,
aga anna seda nõnda,
et me paneks tähele.
Ära anna seda palju, paljuga võib harjuda,
anna ainult vahel nõnda,
et saaks rõõmust karjuda.
Taevas anna, et me ümber
leiduks ausat inimest,
selget vett ja puhast loodust,
südamlikku ligimest.
Anna taevas kasvõi vähe
õnne igaühele.

Reklaam