Hetkel eetris:
Keset küla

Rahu teile!

,,Kogu ristirahvas tervitab täna, ülestõusmispüha hommikul üksteist tervitusega „Kristus on üles tõusnud!“. Meile meeldib mõelda, et Maarja
Magdaleena ruttas just selle sõnumiga jüngrite juurde, kui leidis hommikul Jeesuse hauale minnes selle avatuna ning tühjana. Evangelist Johannese
sõnul jooksis Maarja jüngrite juurde hoopis teisesisulise teatega. „Nad on Issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud“ (Jh 20:2),
ruttab Maarja Magdaleena teatama Peetrusele ja Johannesele,” kirjutab EELK peapiiskop Urmas Viilma oma Karjasekirjas. ,,Ka jüngrid ei lahkunud avatud haua juurest veendumusega, et Jeesus on tõesti üles tõusnud. Nõnda ei tervitanud nad sel hommikul üksteist veel rõõmsa ülestõusmistervitusega. Kõik muutus alles siis, kui Jeesus ise neile ilmudes neid tervitas sõnadega „Rahu teile!” (Jh 20:19).

Rahusõnum on see, mida vajame enim tänasel ülestõusmishommikul. Ärevad sündmused meie lähinaabrite juures Stockholmis ja Peterburis, meie usukaaslaste vastu suunatud rünnakud nädala eest Egiptuses ja kristlaste tagakiusamised paljudes Lähis-Ida ja Aafrika riikides muudavad südame murelikuks ja rahutuks. Seda kõike teevad vägivallatsejatest Kristuse ja ristiusu vastased lootuses, et nad suudavad röövida meilt meie südamerahu, meie ülestõusmisrõõmu ja isegi Ülestõusnu enda. See oht on reaalne, kui eksitajad suudavad meid panna keskenduma Kristuse ülestõusmissündmuse asemel omaenda murede hajutamisele ja turvatunde kasvatamisele.

Ülestõusmispühade läkituses ,,Urbi et orbi” (,,Linnale ja maailmale”) palvetas paast Franciscus nende eest, kes kannatavad sõja, näljahäda ja poliitiliste rahutuste tõttu, pöörates erilist tähelepanu Süüriale, aga mainides ka Ukrainat ja konfliktsituatsioone Aafrikas. Ta avaldas lootust, et Jeesuse enda kannatused toetavad jõupingutusi, mida teevad need, kes on aktiivselt pühendunud Süüria tsiviilelanikkonna kannatuste leevendamisele. Paavst palvetas rahutegevuse ja näljahäda vastu Aafrikas, eelkõige Lõuna-Sudaanis, Sudaanis, Somaalias ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis.

Reklaam