Kui kristlased Lähis-Idas ei oleks inimesed, oleks nad ammu võetud ohustatud liigina rahvusvahelise kaitse alla.

Reedehommikuses  Europulsi saates (kell 10.15) kuuleme sellest lähemalt, mida vahendab Tunne Kelam Strasbourgis pärast  Europarlamendis toimunud  kohtumist välispoliitika kõrge esindaja Mogheriniga:

Lisame pressiteate:
16. mai õhtul arutas Euroopa Parlament Strasbourgis välispoliitika kõrge esindaja Mogherini osavõtul kristlaste olukorda Lähis-Idas.
Euroopa Rahvapartei nimel kõnelnud Tunne Kelami sõnl on ülim aeg teadvustada, et Lähis-Ida kristlased on need, kes muhameedlaste eri usuvoolude ja riikide omavahelises võitluses reeglina enim kannatavad.
“Samal ajal on just kristlased need, kes multi-etnilisi kogukondi ühendavad ja lepitavad, kuna nad pole konfliktide osapool”, väitis kõneleja.
Tunne Kelam tõstis esile Erbilist pärit kristlase idee – “EL vajab ausat arutelu, kas rahvusvaheline üldsus tõeliselt soovib, et kristlased jääksid püsima piirkonda, kust see maailmausund pärineb?  Kui kristlased poleks inimesed, oleks nad ohustatud liigina ammu võetud rahvusvahelise kaitse alla.”
Tunne Kelam väljendas muret, kas Lähis-Ida kristlased, kelle arv on viimase kümnendi konfliktide käigus kümme korda vähenenud, elavad üle järgmise suure konflikti.
“Mosul on peaaegu vabastatud islami-äärmuslastest, kuid pole kindel kas sealt pärit kristlased saavad seal taas elama hakata.  Nende kodud pole mitte ainult purustatud, vaid ka okupeeritud muhameedlastest naabrite poolt, nende tulevik on jätkuv  diskrimineerimine ja survestamine”.
Euroopa Rahvapartei saadik pakkus kahte lahendust, mida EL saab olukorra leevendamiseks rakendada.
Esiteks – muuta reeglid, mille alusel pole vöimalik osutada humanitaarabi usupõhiste organisatsioonide kaudu.  “Kristlikud kirikud on kõige vahetumas ja paremas kontaktis elanikega ja teavad nende vajadusi”.
Teiseks – EL kui suurima humanitaarabi osutaja on õigustatud seadma abi saavate riikide võimudele selged tingimused.  Kohalikud võimud peavad tagama, et abi jõuab eranditult kõigi usuliste ja rahvuslike vähemusteni ilma diskrimineerimata. “Kristlastele tuleb tagada reaalne võimalus oma kodudesse tagasi pöörduda ning võrdsed õigused seal turvaliselt elada, mitte pelgalt põhiseaduses, vaid tegelikkuses”, kutsus Tunne Kelam Komisjoni üles.

http://www.eppgroup.eu/press-release/117272?usebuid=10433

Reklaam