Uute koguduste rajamine on kujunemas koguduste tegevuse DNA-ks.

Riias toimus aprillikuu lõpupäevil Baltikumi Koguduste Rajajate Konverents, millel tutvustati ​Põhja-Euroopa ja Põhja-Ameerika efektiivseimat evangeelset praktikat, mis avaldub uute koguduste rajamises.
Konverentsi üks põhieesmärke oli kokku tuua Balti mere äärsete riikide koguduste liitude juhid ja koguduse rajamise eestkõnelejad. Rohkearvuliselt oli esindatud ka Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit (Eesti EKB). Ettekanded jagasid erinevaid rajamistöö kogemusi. Näiteks Põhja-Ameerikas on liikumine, mis sai tegevuse algtõuke Rootsi Baptisti Liidult. Tänaseks on Põhja-Ameerika koguduste rajamise liikumine kujunenud kõige kiiremini kasvavaks Koguduste Liiduks, mida iseloomustab suur toimivate rajatud koguduste arv. Edukalt toimiva rajatud koguduse iseloomustavaks teguriks on jätkusuutlik tegevus viis aastat pärast koguduse rajamise algust – kui kogudus jätkuvalt toimib, funktsioneerib ja kasvab. Huvipakkuvad olid erineva mustriga koguduse rajamise praktikad. Mõni kogudus algab kas kooritööst või jazz-muusikast. Ka traditsiooniline jumalateenistus on jätkuvalt populaarne alustamisvariant. Võimalusi evangeeliumi edastamiseks on mitmeid. Kuid meetod, mida järgivad Põhja-Ameerika koguduste rajajad, tugineb meeskonna ja mentorluse koosmõjul. Kodukogudus läkitab rajaja, kelle mentoriks on kodukoguduse pastor. Rajaja panustab omakorda järgmisesse rajajasse. Selline tegutsemine aitab välja sirutada uute väljakutseteni, uute piirkondadeni.
Nii on uute koguduste rajamine Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu uues arengukavas põhiprioriteet. Kuigi selle koguduste liidu struktuur ei ole piiskoplik süsteem, vaid võrgustik, mis ühendab iseseisvad ühiste eesmärkidega kogudused. Eesti EKB asepresident Gunnar Kotiesen iseloomustas konverentsilt saadud kogemust:,,Uute koguduste rajamine on suund ja vajadus. Koguduste rajamine ei ole lihtsalt projekt, vaid on kujunemas koguduste tegevuse DNA-ks”.

Reklaam