Esiteks tuleb sõda Ukrainas lõpetada, teiseks

hakata Euroopat üles ehitama, seda nii mentaalselt kui füüsiliselt.Ja ülesehitustööd saavad kirikud koos teha, sest diakoonia on inimeste teenimine, mis sisaldab nii  pere- ja kasvatusnõustamist, hingehoidu, perevägivalla katkestamise sotsiaalprogramme ja vanemlust toetavaid programme ning koolitusi, selgitas SA EELK Diakoonia juht Avo Üprus. Jaanuari lõpus võõrustas SA Eesti Diakoonia Tallinnas Luterliku Maailmaliidu (LML) diakoonia uuendamise töörühma, mis valmistab ette materjale ning õppeprogramme koguduste koostöö ja sidususe parandamiseks. Diakooniatöö kontekstis tähistab see ühise eesmärgi nimel koos tegutsemist ja sellest sündivat samasustunnet, mis aitab ületada muid erinevusi. Üheskoos solidaaruses elamine eeldab soovi üksteiselt õppida ja valmisolekut mugavustsoonist väljuda. Diakooniata kirikut ei ole. Mitmetahulise ühistöö ühiskonnas  mõiste kerkis esile reformatsiooni 500. aasta juubeli künnisel, mil kirik arutles elavalt diakooniatöö üle praeguses globaliseerunud, rändest ja ebavõrdsusest vormitud Euroopas. Töö diakoonia uuendamise töörühmas  jätkub, see on  ettevalmistus Luterliku Maailmaliidu eelassembleeks,  septembris kohtutakse  taas, et  visioonid ja arendused plaanideks  kinnitada. 

Reklaam