Ära kaota oma kirge Jumala vastu

„Püha viha su koja pärast on mind ära söönud.“ (Psalmis 69,9)

Kas Sinu tunded Jumala vastu on kuumad või leiged? Pane tähele samme, mis viisid Peetruse Jeesuse reetmiseni. Esimene samm: „Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu! Aga mina olen sinu eest palunud, et su usk ära ei lõpeks, ja kui sa pärast pöördud, siis kinnita oma vendi!” (Lk 22, 31-32) Jeesus hoiatas saatana märklauda, kuid Peetrus ei uskunud teda. Teine samm: „Nad võtsid ta kinni ja viisid ning tõid tema ülempreestri kotta. Aga Peetrus järgis teda kaugelt.“ (Lk 22, 54) Kolmas samm: „Siis nägi üks ümmardaja teda tule ääres istuvat ning jäi temale otsa vaatama ja ütles: “Ka see oli ühes temaga!” Aga tema salgas ning ütles: “Naine, mina teda ei tunne!” (Lk 22, 56-57) Neljas samm: „Ja Issand pöördus ja vaatas Peetrusele ja Peetrusele tuli meelde Issanda sõna, kuidas ta temale oli öelnud: “Enne, kui kukk täna laulab, salgad sa mind kolm korda!” Ja ta läks välja ja nuttis kibedasti.“ (Lk 22, 61-62) Kõik eelnev juhtub niimoodi: esmalt arvad Sa, et ei komista ning pole seepärast saatana rünnakuks valmis. Teiseks unustad elu probleemide ja pingete tõttu ära, et pead end kõigepealt Jumalale pühendama. Lõpuks oled vaimselt lüüa saanud ja üllatunud, et selline asi Sinuga juhtuda sai. Just seda ütles ka Peetrus. Põhjus, miks „saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu“ (Lk 22, 31) on selles, et ta teab, et kui Jumalale end Jumalale pühendad, siis oled peatamatu. Ära kaota oma kirge Jumala vastu ega muutu leigeks! Hs 16:53-19:14 Mk 11:12-26 Ps 27 Õp 20:5-6

 

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet