Kolm asja, mida juht tegema ei peaks

„Kes teisi juhatab, olgu hoolas.“ (Roomlastele 12,8)

Juhina peaksid järgmise kolme asja tegemist vältima. 1) ei peaks Sa kartma uusi asju teha. (vt Js 43,19) Kellelegi uute ülesannete andmine tähendab, et nad teevad vigu. See on vältimatu ja nii nad õpivad. Neid samadel ülesannetel paigal hoides võtad tuule nende purjeist. Juht olemine tähendab ka nende eksimustega toime tulemist ning võimalust omapead toimetada. 2) ei tohiks Sa individuaalset lojaalsust meeskonna ehitamisega segamini ajada. (vt 1 kr 3,9) Võtmeisikutega koos töötamine on hea, kuid on oluline ka üksteisega seotud olla. (Rm 12,5) Pead tagama, et kõik meeskonnst oleksid ja tunneksid end osana meeskonnast ning õpiksid üksteisega suhtlema. 3) ei peaks sa kõike detailselt juhtima. (vt 2 Kr 7, 16) Inimeste juhtimise ja nende haldamise vahel on vahe. Haldamine eeldab detailide osas tähelepanelik olemist, kuid juhtimine kätkeb endas jagamise visiooni, eesmärkide püstitamist ja nende motiveerimist. Sa peaksid oskama näha selle vahet. Pisidetailidesse laskudes ja niimoodi juhtides lammutad inimeste moraali, sest inimestel on vaja selgeid eesmärke ja vabadust nendeni jõudmiseks. Detailne juhtimisviis võtab töötajatelt vastutuse, mida aga heaks meeskonnatööks ja probleemilahenduseks tarvis on. President Eisenhower ütles kord: „Sikuta nööri ja see tuleb sinuga igale poole kaasa, lükka seda ja see ei lähe kuskile.“

Hs 20-21 Mk 11:27-33 Ps 78:1-8 Õp 20:7-10

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet