Ära mine Jumala Sõnaga kompromissile

„Seepärast tuleb meil palju hoolsamini panna tähele seda, mida me oleme kuulnud, et meid kõrvale ei uhutaks.“ (Kiri heebrealastele 2,1)

Peame kogu aeg oma vaimseid alustalasid üle kinnitama. Mis on need tõed, millele Jeesuse Kristuse kirik ehitatud on? Piibli õigsus, Jeesuse sünd neitsist, Jeesuse patuta elu, tema lunastav surm, keha ülestõusmine ja meie eest kostmine, meie vajadus saada päästetud, ristitud ja Püha Vaimuga täidetud, ülesanne evangeeliumi edastada ja Jeesuse Kristuse tagasitulekut ja valitsemist kuulutada. Eelnevad tõed ei kuulu vaidlustamisele. Vähk algab väikesest tundmatust rakukesest, kuid temas on võime terve keha hävitada. Seepärast kirjutas Juudas: „Armsad, ma olen igati püüdnud teile kirjutada meie ühisest päästest ja nüüd muutuski möödapääsmatuks kirjutada teile, et ergutada teid võitlema pühadele kord antud usu pärast. Sest teie hulka on end poetanud mõningad inimesed, kes juba muiste on ette kirja pandud selleks kohtuks: jumalakartmatud, kes meie Jumala armu kõlvatuseks pöörates salgavad ära ka ainsa Valitseja ja meie Issanda, Jeesuse Kristuse.“ (Jd 3-4) Pane tähele sõnu „pühadele kord antud usu pärast“. Meie viisid maailmani jõuda võivad muutuda, kuid meie sõnum peab jääma samaks. Armastama peaksime me kõiki, kuid Jumala Sõnaga ei tohi me kunagi kompromissile minna. 2Aj18-20 Jh 11:45-57 Ps 114 Õp 27:20-22

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet