Hoidu elitaarsest mõtlemisest I 

„Et ta ei mõtleks üleolevalt.“ (Roomlastele 12,3)

Paulus kirjutas: „Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks sedamööda, kuidas Jumal igaühele usu mõõdu on jaganud. Sest otsekui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande.“ (Rm 12, 3-6) Paulus õpetas meile olulise põhimõtte: „Hoidu elitaarsest mõtteviisist!“ Kui elitaarne mõtteviis Sulle omane on, siis pea meeles, et kõik hüved ja kasud on Jumala kingitus. (vt 1 Kr 4,7) Ükskõik, mida Jumal Sulle andnud on või mida ta laseb Sul saavutada, ei tohi Sa oma ülistamiseks pöörata.  Kui arvad, et jõudsid kõigeni omal jõul, loe järgmist ja lase sel oma südamesse tungida: „Te ei tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime.“ (Fl 2, 3-9)

Js 42-22  Lk 2:41-52  Ps 74:12-23  Õp 2:7-8

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet