Jeesuse moodi palvetamine – III

“On’s mulle mõni asi võimatu?” Jeremija 32:27

Sõnad “meie Isa” tuletavad meile meelde Jumala tingimusteta armastust. Kas oled kunagi mõne kannatava lapse silmadesse vaadanud ning soovinud, et saaksid teda aidata, kuid mõistnud, et Sa ei suuda seda? Sõnad “…kes sa oled taevas” tuletavad meile meelde Jumala piiramatut väge teha seda, mida meie ei suuda. “Vaata, mina olen Issand, kõige liha Jumal! On’s mulle mõni asi võimatu?” Tõepoolest, miski, absoluutselt mitte miski pole Jumalale võimatu. Sa võid olla täiesti kindel, et Jumala armastus õhutab Teda tegutsema ning Tema vägi annab Talle selleks võime. “Pühitsetud olgu sinu nimi!” tõstab Tema nime ja iseloomu kõigist teistest kõrgemale. “Pühitsetud” viitab heebrea keeles sellele, et Ta ei ole teiste moodi, Ta on teistsugune, eriline ja ainus. Ka praegusel ajastul, mil austus autoriteedi vastu on hääbumas, sest see heidab väljakutse meie ennasttäis olemusele, õpetab Jeesus meid ikka palvetama: “Taevane Isa, palun aita, et me annaksime Sinu pühale nimele ja olemusele elus koha, mida Sa väärid.” “Sinu riik tulgu…”. Jeesus tuli kuulutama Jumala kuningriiki, see oli Tema rõõmusõnumi tuum. Kuningriik, mis ühendas Aabrahami, Iisaku, Jaakobi ja teised, oli sellest hetkest minevik. Saabunud kuningriik liitis kokku kõik, kes tunnistasid Jeesuse oma Issandaks. Tulevane kuningriik aga hõlmab Kristuse naastes kogu maailma. Iga kord, kui kuuletud Jumala tahtele, paned Tema kuningriigi toimima. Usklikuna oled Tema kuningriigis ja Tema vägi on Sulle kättesaadav. “Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!” (Mt 6:10). Taevas ei seata Jumala tahet iial küsimärgi alla. Sama peaks kehtima Sinu elus. Jeesus õpetas meid palvetama ja uskuma, et see, mis sünnib taevas, sünnib Sinu kaudu ka maa peal.

Piiblisalmid tänaseks: Taanieli 7-9; Ilmutuse 4

 

 

 

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet