Hetkel eetris:
Ilmaelu

Kuidas mäge liigutada

„Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Kerki ja kukuta end merre!”“ (Markuse 11,23)

Jeesus ütles. „Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Kerki ja kukuta end merre!” ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle! Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute – uskuge, et te olete saanud ja see saabki teile!“ (Mk 11, 23-24) Jeesus ei liigutanud oma teenistuse ajal ühtegi füüsilist mäge. Millest ta siis rääkis? Mäed, millest Jeesus rääkis, tähistasid probleeme meie elus. Kui Sul ei ole piisavalt usku, et oma suud liigutada ja Jumala Sõna rääkida, siis ei ole Sul ka piisavalt usku, et mäge liigutada. Piiblis on kirjas: „Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.“ (Rm 10,17) Jumala Sõna kõvasti välja öeldes juhtub midagi imelist. Sinu kõrvad kuulevad seda, Sinu meel uueneb, Sinu fookus muutub ning usk Sinu sees kasvab. Jumal vastab sellele usule. Lihast tulevate sõnadega mäe liigutamine ei ole võimalik. Jumala lubadusel seistes ja tema Sõna kuulutades võid öelda ja kindel olla: „Ma ei tea, kuidas või millal, aga ma tean, et sa liigud eest, Jeesuse nimel!“

Mt 5:9   Rm 12:17-21  Jk 3:17-18  Õp 16:7

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.

  • Kommenteeri saadet