Hetkel eetris:
Ilmaelu

Võitud elu elades

„Võidmine, mille te olete saanud temalt, püsib ju teis.“ (1. Johannese 2,17)

Sõna „võidma“ tähendab „peale valada ja sisse määrida.“ Vanas Testamendis valati preestrile õli pea peale – see tähendas, et Püha Vaim puhkas tema peal. Piiblis on kirjas, et võidmine püsib meis. See tähendab, et see elab meie sees. Sina oled Püha Vaimu astja ja Püha Vaim puudutab iga Sinu elu aspekti. Mõtle, millist kasu sellest saavad Sinu suhted, karjäär, tervis, otsused, võitlused, abielu ja Sinu teenistus. Sama kehtib ka, kui oled ülekoormatud ja seisad suurte probleemide ees. Jumal Vaim, mis Sinus elab, ei ole vaid Sinu jaoks. See on teistele edasi antav. Pühakirjal põhinevaid sõnu rääkides, kellegi vastu hea olles ja kedagi julgustades töötavad need sõnad inimestes ikka edasi, kuigi Sina oled juba edasi liikunud. Sõnad on läbiimmutatud Jumala ligiolust ja leiavad kodu inimese sees, kes nad saanud on. Vanas Testamendis ütles Jumal Moosesele: „Räägi Iisraeli lastega ning ütle: See olgu teile põlvest põlve minu püha võideõli!“ (2 Ms 30,31) Põlvest põlve! See tähendab, et nii Sinu lapsed kui ka Sinu lapselapsed saavad püha võideõli! Laulik kirjutas: „Ma olen võitud värske õliga.“ (Ps 92,11) Palu igal hommikul. „Isa, võia mind värske õliga.“ Mine siis välja ning puuduta teisi sellega!

4 Mo 7   Mk 6:14-29  Ps 37:8-15  Õp 11:3

 

 

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.

  • Kommenteeri saadet