Mida on võiduks vaja

„Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi.“ (1. Korintlastele 9,26)

Võitjal, kas Jumala riigis või ilmalikus maailmas, on viis iseloomustavat joont: 1) eneseteadlikkus. Võitjad on oma tugevuste ja nõrkuste osas ausad. Piiblis on kirjas: „Issand uurib läbi kõik südamed ning mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid! Kui sa teda otsid, siis sa leiad ta.“ (1 Aj 28,9) Palves näed end sellisena nagu oled. Jumala Sõna lugedes näed, kelleks võid saada. 2) keskendumine. Kus iganes end täna leiad, ole seal, sest Jumal on seal. Inimesed ootavad terve elu valget laeva, kuid pettuvad või surevad oodates. Võitjad elavad hetkes.  Nad ei ole kehas ühes kohas ja vaimus teises. 3) kindlus. Võitjad saavad hirmust üle eesmärgile vaadates. Lähemale saades nende kindlus kasvab. Juudas kirjutas: „Teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades Pühas Vaimus.“ (Jd 1, 20) Sa pead ise end üles ehitama ja tegema seda läbi igapäevase palve ja Jumal Sõna uurimisega. 4) visadus. Võitjad ohverdavad täna homse eest. Nad ütlevad tänasele kiusatusele ei ja on distsiplineeritd, sest nende jaoks on auhind hinda väärt. Paulus kirjutas: „Ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks.“ (1 Kr 9,27) 5) plaan. Võitjad mõistavad, et andest üksi on vähe, plaani on vaja. Kas Sina tead, milline on Jumala plaan Sinu elu jaoks? Kas elad selle järgi? Kui ei, siis räägi temaga täna. See on Sinu elu kõige olulisem vestlus.

Kg 5-8  Mt 14:22-36  Ps 149  Õp 4:25-27

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet