Ülista Jumalat!

„Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus.“ (Psalmid 34,1)

Laulik kirjutas: „Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus. Issandast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi! (Ps 34, 2-4) Pane eelneva juures kolme asja tähele: 1) ülistus tuleb Sinu vabast tahtest. „Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus.“ (Ps 34,2) Ülistus ei ole hetketuju, vaid otsus, mille teed oma tunnetele vaatamata. 2) liigutab ülistus Sinu tundeid. „Issandast kiitleb mu hing.“ (Ps 34,3) Taavet ülistas Jumalat esmalt selle pärast, et pidi. Teiseks tegi ta seda, kuna tahtis. Selline on asjade õige järjekord. Kui tahad oma tundeid muuta, siis muuda fookust. „Issand lunastab oma sulaste hinge ja süüdi ei mõisteta ühtki, kes tema juures pelgupaika otsib.“ (Ps 34,23) 3) puudutab ülistus ka teisi. „Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi!“ (Ps 34, 4) on ülistus  nakkav, muutes Sinu ümber oleva õhkkonna. Olles koos inimestega, kes ülistavad, kasvab rõõm ning avastad end kõrgustest, mis varem nägematud olid. Ülistusel on palju väljendusvorme. Lauludes nr. 150 on kirjas kaheksa erinevat Jumala ülistamise viisi. Rääkimine, hõige, laulmine ja plaksutamine, pillimäng, seismine, põlvitamine ja tants. Ülista Jumalat – tee seda Sinule omasel viisil ja ülista südamest!

Ef 5:221-33  Ül 2:1-7 Ps 45  Õp 5:15-19

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet