Hetkel eetris:
Ilmaelu

Teenistust hästi lõpetades III

 Kristuse taevaminemise püha
„Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja.“ (Apostlite teod 20,28)

Siin on järgmine teema, millega pastorid rinda pistavad: nad teavad, kuidas teisi vaimselt toita, kuid unustavad iseendid. Enne, kui Paulus Efesuse kirikust lahkus, kogus ta sealsed juhid kokku ja ütles: „Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud iseenese vere läbi.“ (Ap 20,28) Õpi enne teiste eest hoolitsemist kõigepealt enda eest hoolitsema. Jumal ehitab kõigepealt juhi, alles siis koguduse. Vastasel korral oled vaenlasele kerge saak. Kui kiriku administratiivne osa apostlitelt nende igapäevase palveaja ära tahtis võtta, siis ütlesid apostlid: „Meie ise aga tahame pühenduda palvetamisele ja sõna teenimisele.” (Ap 6,4) Pastor, ära keskendu ainult jutlusele, vaid hoia oma hing valmis. Ära sea piiranguid inimestele, vaid iseendale. Vaimu näljutades ja lühemaid teid otsides lükkad ukse valla halbadele suhetele ja mahakiskuvatele harjumustele. Elad selle tagajärjel kahte elu – avalikkusele nähtavat ja sisemist. Sellist elu saadab pidev hirm vahele jäämise ees ning tunned end silmakirjalikuna. (vt 1 Jh 3,21.22) Kirik kannatab ning seda röövitakse vaimselt. Mida anda vaevas olevatele Jumala teenijatele? Lahenduseks on vaimne isa. Paulus kirjutas: „Sest kui teil oleks ka kümme tuhat kasvatajat Kristuses, ometi ei ole teil mitut isa – evangeeliumi kaudu olen mina teid sünnitanud Jeesuses Kristuses.“ (1 Kr 4,15) Leia omale vaimselt küps teenistust jagav sõber ning palu abi enne, kui hilja on. See ei ole lihtsalt soe soovitus, vaid kindel päästerõngas Sinu teenistusele.

Hb 5-8   Mk 10:23-34  Ps 93  Õp 11:30-31

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.

  • Kommenteeri saadet