Kasutustingimused

Sõna tänaseks päevaks e-posti listiga liitumise ja ajakirja tellimise tingimused

Uudiskirjaga liitumisel (ja ajakirja tellimisel) annate Raadio 7-le nõusoleku oma isikuandmeid (nimi, e-post, aadress) säilitada ning kasutada Raadio 7-me ning meie partnerite uudiste ja eripakkumiste saatmise eesmärgil. Teie nime, e-posti, telefoni ja aadressi kasutamise osas kaitsevad Teid isikuandmete kaitse seaduses ja elektroonilise side seaduses toodud õigused, mida me igakülgselt järgime.

Privaatsus

Raadio 7 ei müü Teie isikuandmeid mitte kellelegi. Võime jagada Teie isikuandmeid oma piiratud volitustega esindajatele, kes näiteks toimetavad meie nimel kätte Teie saadetised või töötlevad vastavaid maksetehinguid. Nimetatud esindajate käsutuses on isikuandmed, mida nad vajavad oma ülesannete täitmiseks, kuid neil ei ole õigust neid andmeid muul otstarbel kasutada.

Meie veebilehe külastatavuse analüüsiks kasutame Google Analytics tarkvara, mis salvestab iga külastaja kohta anonüümset infot. Kasutame saadud infot oma veebilehe arendamiseks, et see vastaks rohkem külastajate huvidele.

Lingid

Meie veebilehel leidub linke teistele veebilehtedele, mis võivad Teie isikuandmeid koguda. Sellistel puhkudel kehtivad Teid isikuandmete kogumisele ja kasutamisele konkreetse veebilehe privaatsustingimused, välja arvatud juhtudel, kui on sätestatud teisiti. Raadio 7 ei vastuta selle eest, kuidas taolised veebilehed oma privaatsustingimusi rakendavad ning soovitab Teil enne oma isikuandmete avaldamist nimetatud veebilehtede privaatsustingimustega tutvuda.

Kasutades raadio7.ee lehte nõustute nende tingimustega, mis siin lehel kirjas.

Kuulajamängude reeglid

  • Meie kuulajamängude käigus on kuulajatel võimalik küsimusetele õigesti vastates võita auhindu.
  • Vastata on võimalik telefoniga stuudiosse helistades, saates sõnumi lühinumbrile, e-posti teel või sotsiaalmeedias (sõltuvalt mängust).
  • Ühel mängijal on võimalik ühe nädala jooksul võita erinevates mängudes kokku ühe korra.
  • Toimetusel on õigus jätta võitjale auhind välja andmata, kui inimene on jooksval nädalal korra juba auhinna võitnud.
  • Raadio 7 kuulajamängudes ei tohi osaleda raadio töötajad ja nende lähisugulased.
  • Erimängude ja kampaaniamängude korral kehtestatakse neile eraldi reeglid.
  • Auhindu saab realiseerida kuni 7 nädala jooksul pärast võitja selgumist.
  • Auhindu ei saa raha või millegi muu vastu vahetada.
  • Auhinna kättesaamine lepitakse kokku võitjaga personaalselt.

 

MTÜ Raadio 7 PRIVAATSUSSÄTTED

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib veebilehel raadio7.ee. Kui sa käesoleva privaatsuspoliitikaga ei nõustu, palume käesolevat veebilehte mitte kasutada.

Käesolevat veebilehte külastades ja kasutades nõustud sa käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega andes meile selge ja teadliku nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

Isikuandmete töötlemine

Sinu poolt tellimuse esitamisel sisestatud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse Raadio 7 teenuste osutamiseks ja kauba pakkumiseks.

Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. Sinu isikuandmed, mis on vajalikud Kauba tarnimiseks, edastatakse transporditeenust osutavale ettevõttele. Võtame endale kohustuse mitte edastada registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

Lähtume põhimõttest, et personaalse info edastamine ja kogumine peaks olema võimalikult turvaline. Siiski, pead sa arvestama, et alati on olemas teatud riskid ning ükski tehnoloogiline süsteem ei ole täiuslikult turvaline.

Personaalne info

Võimaldame veebilehe külastajatel registreerida end kasutajateks. Kasutajaks registreerudes pead sa sisestama teatud andmeid enda kohta, näiteks nimi, e-mail jms. Võime kasutada seda infot, et:

– kontakteeruda sinuga;

– teavitada sind uutest toodetest ja teenustest;

– koguda andmeid sinu külastatavuse ja teenuste kasutamise kohta.

Meie teenuseid kasutades pead sa mõnikord sisestama personaalseid andmed enda kohta, mida soovid edastada teisele isikule (saajale), näiteks nimi, e-mail jms.

Meil on õigus kasutada seda infot, et:

– edastada vastavat infot sinu poolt märgitud isikule (saajale).

„Võta meiega ühendust” lehe kaudu meiega kontakteerudes pead sa sisestama teatud andmeid enda kohta, näiteks nimi, e-mail jms. Meil on õigus kasutada seda infot, et:

– kontakteeruda sinuga;

– vastata Sinu poolt esitatud päringule.

Me ei edasta personaalset infot ühelegi kolmandale osapoolele ilma sinu loata, kui seda ei nõua seadused.

Automaatselt kogutav mittepersonaalne info

Kogume statistilisi andmeid oma veebilehe külastatavuse ja kasutajate kohta. See info ei sisalda mis tahes tuvastamist võimaldavat personaalset infot kasutajate kohta ja on kogutud statistilistel eesmärkidel. Meil on õigus edastada vastavaid andmeid kolmandatele osapooltele.

Külastusstatistika tegemiseks võib käesolev veebileht kasutada tehnoloogiat, mis lubab meil koguda teatavat tüüpi tehnilist informatsiooni, nagu seda on näiteks sinu IP-aadress, arvuti operatsioonisüsteem, brauseritüüp, liiklusvood ja mis tahes viitava veebisaidi aadress.

Külastaja tuvastamine

Aeg-ajalt võime me paigutada sinu arvutisse informatsiooni sinu tuvastamiseks. Seda informatsiooni tuntakse tavaliselt cookie nime all ning see näitab, millal ja kuidas meie külastajad käesolevat veebilehte kasutavad, aidates meil seeläbi oma veebilehte jätkuvalt täiustada. Me kasutame cookie’sid üksnes selle info kogumiseks, mis paigutati sinu arvuti kõvakettale käesolevalt veebilehelt pärineva cookie abil. Cookie’de kasutamine on kujunenud tööstusharu standardiks ning neid kasutavad paljud veebilehed. Cookie’d talletatakse sinu arvutis ja mitte käesoleval veebilehel.

Kui sa ei soovi cookie’sid vastu võtta või soovid, et sind nende paigutamisest teavitatakse, võid sa oma brauseri seadeid vastavalt muuta, kui sinu brauser seda võimaldab.

Muudatused

Me võime muuta käesolevat privaatsuspoliitikat ning muuta, modifitseerida või kõrvaldada käesolevate lehekülgede sisu või ligipääsu käesolevale veebilehele mis tahes ajahetkel, sellest eelnevalt ette teatades või ilma ette teatamata.

  • Meist