Filosoofia

Raadio 7 tegutseb kuulaja jaoks ja kuulaja pärast.
Meie sihtgrupiks on Tõde otsiv inimene.

Visioon

Meie teeme kvaliteetset ja usaldusväärset väärtuspõhist eesti ajakirjandust maailmas. Raadio 7 on organisatsioonina tõhus ja uuenduslik.

Missioon

Raadio7 arendab Eestit, toetab eestimaalast. Loome kvaliteetset väärtuspõhist ajakirjandust. Teeme väärtuspõhise temaatika nähtavaks Eestis.

Väärtused

Loome väärtuspõhist sisu, mis kõnetab ja on sisult uuenduslik.

 

Programmi iseloomustus:

Lisaks hommiku, päeva, ja õhtuste saadete vööndile on Raadio7 programmis oluline öine saadete aeg. Siin on lisaks jutu- ja muusikasaadetele ka öised otsesaated, mis on põhiliselt sissehelistajate nõustamised. Teostame kristliku raadio spetsiifika järeltöö vorme, milleks on hingeabi, usaldustelefon, kirjadele vastamine.

Raadio 7 programm põhineb nö kolmel “vaalal”: uudised, kristlik-hariduslik temaatika ja muusika. Programmi kogumaht on 24 tundi ööpäevas, 168 tundi nädalas.

Uudiste toimetus

Päevakajaline informatsioon: maht on 5% kogu programmist.
Allikad: BNS ja teised uudistetootjad Eestis.
Kajastame ühiskonna aktuaalseid teemasid, kultuurielu sündmusi nii Eestis kui kogu maailmas. 
Omatoodetud uudised ja uudistesaated: maht 8% programmist. Kajastavad kultuuri-ja hariduselu, sh kirikutes ja kogudustes toimuvat.

Allikad: Informatsioon koostööpartneritelt maakondades. Informatsioon kristlike raadiojaamde võrgustiku (UCB) kaudu.

Kristlik-haridussaadete toimetus

Päevasel ajal on sõnasaadete maht vähemalt 40% programmist ja sõnasaadete osakaal kogu programmist 46%. Omatoodetud saadete osakaal programmist on 80%.

Saadete temaatika on väga lai:

  • Arutelud päevakajalistel teemadel: nädalasündmusi filteeerimisel toetume kristlikele vaäärtustele – nii tekib kuulajail Eestis toimuvast seostatud arusaam. Samas avame ühiskonna valupunkte, pakume lahendusi.
  • Teoloogilised arutelud: avardavad teadmisi väga erinevatest lähtekohtadest. Näiteks käsitletakse teemat läbi ajaloolise prisma, tänapäeva arengutele tuginedes või dogmaatilistest seisukohtadest lähtuvalt.
  • Kultuurisaadete keskmes on väärtused, mis on kandnud inimkonda aegade algusest tänapäevani. Kultuurilugu kajastab nii arhitektuuri, kunsti kui muusikat.
  • Persoonilood: siin on sarju, milles tutvustatakse kirikut teenivaid isikuid, ja sarju, mille külalised on inimesed, kes teenivad jumalat, riiki ja inimesi, kuid pole kirikuõpetajad. Inimeste elukaared ja põhisündmused ning probleemidki on ju sarnased, kuid lahendused sõltuvad väärtuspõhistest otsustest.
  • Väärtuspõhised saated selgitavad põhimõtteid ja valikuid, meie suhtumisi ja võimalusi oma seniseid harjumusi muuta. Siia kuuluvad ka kristlikku õpetust käsitlevad sarjad, usundi- ja piiblilugu.
  • Pere- ja abielusaated väärtustavad perekonnal põhinevat peremudelit. Jagame nõuandeid perenaistele, julgustame mehi spetsiaalselt meestele mõeldud saatesarjas. Käsitleme ka sotsiaalseid teemasid, nõustame toimetuleku valdkonnas. Tervislik toitumine ja tervisenõuanded on kuulajate seas populaarsed.

Muusikasaadete toimetus

Toimetaja ülesanne on uue kristliku muusikafonoteeki vormistamine. Programmis on muusikat tutvustavaid saateid, eetriaega on ka eri stiilide muusikale. Eesti autorite muusika osakaal on vähemalt 25%.

Saated on järelkuulatavad www.raadio7.ee/saated

  • Meist