Meist

Ametlikus keeles on Raadio 7 mittetulundusühing, mille eesmärk on edastada kristlik-kultuurilisi hariduslikke saateid. 1990-ndate alguses, kui idee teha kristlikele väärtustele tuginevaid, oli Eestis veel üsna uus ja harjumatu, siis rahalisi vahendeid sarnasteks saadeteks saadi välismaalt. Seepärast on ka loomulik, et keegi pidi tollal Raadio 7 programmi eetrissemineku kinni maksma. Alustasime koostööd erinevate  partneritega.

Raadio 7 ellukutsuja Eestis oli Rootsi nelipühi kirikute raadioühendus, ametliku nimega International Broadcast Radio Association (IBRA). Kuna sellel ühendusel olid väga head sidemed Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku juhi Allan Lauriga, on arusaadav, miks just pastor Allan Laur oli Raadio 7 juhatuse esimees. Allan Laur suri 2004.aastal. Seejärel kuni 2017. juunini oli  Raadio 7 juhatuse esimees EKNK piiskop Ago Lilleorg.   2012. aastast alates oleme  koostööpartner rahvusvahelise kristlike raadiote liiduga- United Christian Broadcasters.  2017. suvel saime selle organisatsiooni täisliikmeks.

Alates 1.septembrist 2018.  muutis organisatsioon nime: mtü Raadio7 UCB Meedia – kuna oleme arendamas lisaks raadiotööle ka trükiteenust ja sotsiaalmeedia platvorme.

Raadiojaam on avatud ja töötab koos kõikide kristlike kirikutega. Raadio 7 programm kajastab meie ühiskonna aktuaalseid probleeme. Nii kirikute kui ka organisatsioonide osalemine raadioprogrammides sõltub pigem nende endi huvist ja aktiivsusest.

Kui tavaliselt jagatakse raadiod nende formaadi järgi kas jutu- või muusikajaamadeks, siis kristlikele väärtustele tuginevatel jaamadel on veel üks jagunemine. Kristlik jaam võib olla koguduse “käepikendus”, mis tegutseb vabatahtliku töö alusel, vahendab kirikus, põhiliselt ühes koguduses või koguduste liidus toimuvat, annab edasi jumalateenistusi.

Raadio 7 on valinud teise tee – olla väärtuste tutvustaja, eestimaalaste kodanikujulguse innustaja ja Eesti Vabariigi põhiväärtuste toetaja tolerantsuse ja demokraatia arendaja.

Kindlatele väärtustele tuginev raadiojaam võib olla ühiskonna mõjutaja. Sel puhul on käsitletav aines küll kristlik, kuid ainese käsitlus huvitab laiemat kuulajaskonda kui ühte kogudust või kirikut tervikuna.

Tänapäeval räägitakse palju sihtgruppidest. Teooria jaotab inimese huvid teatud vanusepiiridesse ja seetõttu on kerge kuulajat määratleda.

Raadio 7 on erand taolises jaotuses, sest meie sihtgrupiks on Tõde otsiv inimene. Millal inimene Tõde otsima hakkab, ei sõltu niipalju vanusest, kui probleemidest, mida üle ja läbi elatakse. Kuigi meiegi toimetus on uurinud oma kuulajat, teame, et Raadio 7 kuulajate seas ei ole kitsalt ühte vanuselist sihtgruppi, mistõttu on meie saatekava ülesehitatud kuulaja eripära arvestades.

Raadiojaamadel Eestis on igal oma käekiri. Raadio 7 on stabiilne, oma hoiakult seletav, pigem leebe, aga kuulajat arvestav.

1993. aastal sündis raadioprogramm eesmärgiga võtta kuulajatelt hirm nö usuteemade ja kiriku ees, arendada ja toetada kultuuri, edendada demokraatlikku ühiskonda.Olla positiivne sõnumikandja. Tänaseks on Raadio7 iseseisev, nelja saatjaga, regionaalset ringhäälinguluba omav jaam. 1.detsembril 2002 alustasime noortele mõeldud internetijaamaga, mis edastab iseseisvat muusikaprogrammi ja on – nagu ka Raadio 7 – eetris 24 tundi ööpäevas.

1997-st aastast on Raadio 7 suurim meediapartner ja projektide toetaja UCB – United Christian Broadcast –see on kristlike raadiojaamade liidu võrgustik maailmas, kuhu liitu ka Raadio 7 kuulub.

Koostöös UCB Ida Euroopa Programmid annab Raadio 7 neli korda aastas välja raamatut “Sõna Tänaseks Päevaks”.

  • Meist