Ajalugu

 • 01.september 1993. alustas Eesti Raadio ja Rootsi IBRA ühisprogrammina tegevust Raadio 7. Esimene kuu anti eetrisse klassikalist muusikat. Sõnalis-saadete programmiga alustati 1.oktoober 1993. saateid edastati Eesti Raadio kolmandas programmis.
 • 1995. aastal loodi iseseisev mittetulundusühing Raadio 7. Saadi kohalik ringhäälinguluba Tallinn 103, 1 MHz. Alustati iseseisva programmiga 17 tundi ööpäevas.
 • 1996. aastal jätkati saadete edastamist ööpäevaringselt, 24 tundi ööpäevas.
 • 1997. aasta kevadel julgustas Rootsimaa mees Gunnar Sahlen meie raadiojaama töötajaid alustama antennitoetuse kampaaniat. Selle kaudu saime võimsama antenni Tallinnas.
 • 1999. aastal jätkasime traditsiooni ja korraldasime antenni-mängu Pärnu saatja toetuseks Pärnu 88,6 MHZ
 • 2000. aastal toimus raadiomäng Tamsalu jaama toetuseks – 96,1 MHZ
 • 2001. aastal korraldasime mängu Puhja jaama rajamiseks – 92,1 MHz.
 • 2002. aastal jätkasime traditsiooni, mängu eesmärgiks oli koguda toetusraha Puhja saatja võimsuse tugevdamiseks. Suurim annetaja oli Rootsi kodanik Evert Forsberg. Tema toetuse abil alustasime noortele mõeldud internetiraadioga 24×7 01.detsember 2002.
 • 2003. aastal võtsime eesmärgiks laiendada leviala Lõuna- ja Lääne-Eestis eestikeelsete ja Ida-Eestis venekeelsete saadetega. Selleks on vaja finantse, et nii masinad kui programm saaks tööle hakata. Teiste annetajate seas oli tas Rootsi kodanik Evert Forsberg.
 • 1.oktoobril 2003 tähistas Raadio 7 pere- nii tegijad kui kuulajad raadiojaama kümnendat tegevusaastat. Raadio 7 toetajad on Raadio 7 kuulajad Eestis, Euroopas, USA-s ja Kanadas, Austraalias ja Uus- Meremaal. Kuigi hetkel on meie leviala Eestis vaid 67% elanikkonnast, kuulatakse meid Eestist kaugemal interneti kaudu ööpäevaringselt.
 • 2017. aastal sai MTÜ Raadio 7 rahvusvahelise kristlike raadiojaamade liidu United Christian Broadcasters (UCB) täisliikmeks.Samaaegselt olid raadiojaama tegevuses välja kujunemas valdkonnad, mis hõlmavad trüki- ja internetimeedia- ning raadioteenuseid, mistõttu tegime muudatuse oma nimes, viidates seeläbi meie erinevatele tegevusplatvormidele.

  Alates 1.septembrist 2018 on meie juriidiline nimi MTÜ Raadio 7 UCB Meedia.

  Lühend UCB viitabki meie täisliikmelisusele eelpool nimetatud rahvusvahelises organisatsioonis. Meie raadioprogrammi nimi on Raadio7.

  Raadio7 on oma programmi saadete, ja muude meediateenuste tootmisel ja edastamisel sõltumatu, lähtub oma põhikirjast tulenevatest eesmärkidest.

  Selleks loob Raadio 7 programmi, toodab ja vahendab saateid ning korraldab teisi tegevusi, mis ükshaaval või kogumis:

  1. toetavad Eesti Vabariigi põhiväärtusi;

  2. aitavad kaasa haridusväärtuste kasvule;

  3. aitavad kaasa kristlike väärtuste mõistmisele;

  4. aitavad kaasa tolerantsuse kasvule ühiskonnas;

  5. innustavad eestimaalaste kodanikujulgust ja –algatust;

  6. aitavad kaasa Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvule.

  7. tagavad tasakaalustatud info, sh ka väärtuspõhise informatsiooni saamise.

 • Meist