Laupäeval koos Isaga – Juuru koguduses

juuru-kirikSoovist enam ühiskonnas avada Eestimaa koguduste tööd, mille üks valdkondi on olla ühiskonna mõtte ja tegevuse muutja, mis avaldub kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Laupäeval koos Isaga (24.oktoobri) saatepäev koostöös Juuru kogudusega on selline:

7.00 alustame hommikuprogrammi, milles on äratusjutud ja –laulud ja viited Juurule ja kirikule.

Kell 8.20 annab Esta Jõeste oma õunakoogiretsepti

kell 10.00 tervituskontsert

kell 11.00 Seitse küsimust- õpetaja Kalle Kõiv KUULA

kell 13 .00 Armust kantud – Joel–Siimo Põld KUULA

kell 15.00 Koos Jumalaga : Juuru kiriku loost ja veidi ka vennastekogudusest Kalev Kask, Kristjan Paju KUULA

kell 17.00 Juuru kiriku Miikaeli koor KUULA

kell 19.00 Rändur- rännakud pärimusmaastikul: Jüri Metssalu KUULA
Pärast seda saadet kordame tervituskontserti.

Saadete vahel on muusikat ja teateid.

Lisainfona, et kella 9-s hommikutunnis on juttu misjonitöö tänapäevastest vormidest, mis otseselt ei ole lindistatud Juuru rahvaga, aga kuna eelolev pühapäev on EELK misjonipühapäev, siis sellest tulenevalt misjonist seal juttu tuleb.

Kell 22 on R7s laupäeviti meestesaade,,,Hüva leili“, kus mehi julgustavad mehed, kellel on ettevõtluse taust. Seekord on nö leiliruumis teiste hulgas Juurus tegutsev Arcanova tegevjuht. Aga selles saates ettevõtteid ja juhte eraldi välja ei tooda tulenevalt saate eripärast – lihtsalt ettevõtlikud julgustavad ettevõtlikeks teisigi.

Reklaam