Jõulud meie ajavööndis

Jõulud meie ajavööndis on aasta kõige pimedamal ajal. Ja pimeduses on valgus mõjuv. Kui me süütame jõuluajal küünlad, siis me näeme, kuidas pilkases pimeduses särab valgus.

Meie jõulutraditsioonides tajume, et jõulusõnum on ühendatud valgusega. Me paneme ka kuusepuule küünlad põlema. Me justkui kuulutame aasta kõige külmemal ja pimedamal ajal valguse võitu pimeduse üle, soojuse võitu külmuse üle. See pimedus ja külmus ei jää püsima, kevad tuleb! Valgus tähendab elu!

Unistus valgetest jõuludest  tähendabki seda, et oodatakse puhtust- musta, porise maa katmine valge vaibaga, puhtuse vaibaga, viitab lootusele, et pärast talve tuleb kevade, loodus ärkab ellu, seega – elu tärkab. Valgus tähendab elu!

Jõulusõnum on ka puhtuse sõnum, jõuluööl  saab Jumal nimeseks, tuleb meie keskele, et lunastada, lepitada, et Jumala andestava armu kaudu tuua inimest puhtusesse. Inimene  võib oma süükoormast vabaneda ja tunnetada osadust Jumalaga. Ka prohvet Jesaja räägib sellest, kuidas meie patud, otsekui purpurpunased, saavad lumest valgemaks. Ilus sümboolika.

Jõulud räägivadki puhtusest ja võimalusest inimesel tulla osaduse ühendusse Jumalaga ja selles ühenduses inimene saab puhastatud.

Valgus ja jõulusõnum käivad käsikäes. Jeeus ütles: mina olen maailma valgus. Kes temasse usub, ei käi pimeduses.
Apostel Johannes samastab valgust armastusega – kes armastab, see käib valguses. Valguses on osadus. Jõulud räägivad sellest osadusest, Jumala andvast armastusest: ,, Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud”.

Jõulud ongi andmise pühad. Me tähistame jõulusündmust kui Jumala andvat armastust meile ja me mõistame seda nõnda, et me peaksime üksteisele jõulukinke andes edasi andma seda, mis meile on kingitusena antud.

Kaetud laud, ka jõululaud, räägib eluleivast. Jeesus on eluleib. Mitte ainult jõulude ajal, vaid igal päeval. See ongi evageeliumi sõnum, et inimene ei ela mitte üksipäini leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Need sõnad toimivad iga päev meie elu olukordades.

Igatsus puhtuse ja õiguse järele, mida me püüame ka oma jõulumeeleolus väljendada, toob meid väga konkreetse kogemuse juurde, see on kohtumisele Jeesuse Kristusega.

Süüdates küünlad ka sellel jõuluajal, tajume, et valgus ja jõulud käivad käsikäes. Ja igatsus meie hinges, et see valgus ei ole mitte ainult laual või kuusepuul, et see valgus võiks särada ja valgustada ka meid meie sisemuses.Valgus tähendab elu. Elusat elu.

Reklaam