Eesti Kirikute Nõukogu oikumeenilise aastapreemia pälvis EELK Usuteaduse Instituut,tänukirja Tunne Kelam.

15. detsembril toimunud Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) korralisel töökoosolekul anti 2016. aasta oikumeeniline aastapreemia üle Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudile ja tänukiri Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelamile.

EELK Usuteaduse Instituut on vanima Eestis pidevalt tegutsenud erakõrgkoolina andnud järjepidevalt teoloogilist kõrgharidust alates 1946. aastast ning on oma tegevusega kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses. Instituudi põhiülesandeks on valmistada ette vaimulikke ja töötegijaid kogudustele, töötegijaid teoloogilist, kultuuriloo ja ühiskonnateaduste alast kvalifikatsiooni eeldavatele ametikohtadele avalikus – ja erasektoris, ning tagada akadeemilisel haridus- ja teadustegevusel põhineva kõrghariduse andmine teoloogias ja teoloogiaga haakuvatel erialadel, edastas EKN.

Lisaks oikumeenilisele aastapreemiale andis Eesti Kirikute Nõukogu välja tänukirja, mille pälvis Euroopa Parlamendi Eesti saadik Tunne Kelam selle eest, et ta on teinud tänuväärset tööd inimõiguste ja usuvabaduse heaks ning tutvustanud Euroopa kristlikku pärandit nii Europarlamendis, Euroopas kui ka laiemas maailmas.

Pidulikul kontsertpalvusel tervitasid kirikute juhte ja esindajaid justiitsminister  Urmas Reinsalu  ja Siseministeeriumi Usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au. Muusikaga rõõmustasid Liina Jõks klaveril, Katariina Jõks alt plokkflöödil ja Eerik Jõks lauluga.

Minister Reinsalu tänas Kirikute Nõukogu liikmeskirikuid senise koostöö eest ning julgustas Eestimaa kirikuid ja inimesi kinni hoidma oma väärtustest. On oluline kanda kristlikke väärtusi meie ühiskondlikku ellu, sest need määravad ära selle, kes me riigi ja rahvana oleme, lisas Reinsalu.

Usuasjadeosakonna juhataja Ilmo Au sõnul iseloomustab käesoleva aasta oikumeenilise aastapreemia saajat EELK Usuteaduse Instituuti märksõna avatus muutustele ja toetumine kandvatele väärtusele.

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkituses kutsutakse inimesi üles vaatama rõõmuga Petlemma hälli poole ning paluma vastsündinud Jõululast, et Ta tuleval aastal juhiks meid halastuse, rahu ja sõpruse ning heasoovlikkuse, õigluse ja usalduse teele.

allikas: www.ekn.ee

Reklaam