Hetkel eetris:
Rändur

EELK kirikukongress võttis vastu avalduse kiriku rollist ühiskonnas

26. ja 27. mail Tartusse Eesti vaba rahvakiriku 100. sünnipäeva
tähistavale kirikukongressile kogunenud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
(EELK) liikmed ja kaastöölised võtsid vastu avalduse kiriku rollist Eesti
ühiskonnas.

Tartus kogunenud kirikukongress rõhutab oma avalduses, et Eesti Evangeelne
Luterlik Kirik on oma töös ja teenimises suunatud Eesti rahvale ning kannab
kaasvastutust ka Eesti rahva ja kultuuri eest. Kirik on meie identiteedi ja
kogukonna üks alustaladest ning rahva hariduse ja kultuuripärandi
kandjatest.

Kirik, eristades usule ja südametunnistusele tuginevat ning ühiskondlikku
poliitilist ühiselu, osaleb ühiskondlikus religioosses ja maailmavaatelises
arutelus ning, teenides ühiskonda diakoonia ja hingehoiuga, kannab ka
sotsiaalset vastutust.

EELK vaba rahvakirikuna on osa üleilmsest Kristuse kirikust, olles osaduses
ja tegutsedes koos teiste kirikutega Eestis, Euroopas ja kogu maailmas.

“Kristlik usk ja kirik rajanevad evangeeliumis avalikuks saanud kolmainu
Jumala ustavusel, kohalolul ja tegutsemisel. Selles tänulikus veendumuses
ja usalduses vaatame juubeliaasta kirikukongressil julge ja rahuliku
südamega tulevikku,” tõdetakse avalduses.

Meenutamaks ja tähistamaks Eesti rahvast ja siinset 800-aastast kristlikku
elu mõjutanud suurte sündmuste aastapäevi, 500 aasta möödumist luterlikust
reformatsioonist ning 100 aasta möödumist Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
ja Eesti Vabariigi sünnist, on 2017. ja 2018. aasta on Eesti kirikurahva
poolt pühendatud teemale „Vabaduse teetähised“.

Vaata ka:

Kirikukongressi avaldus

EELK pressiteade

Reklaam