Hetkel eetris:
Päevasild

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik valis teisipäeval uueks metropoliidiks Moskva Vaimuliku Akadeemia rektori ja Vereja ülempiiskopi Eugeni.

Teisipäeval, 29.mail  toimus  Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku sinod, millel valiti siinsele kirikule uus ülempreester.

Kirikukogul osales hääletusel kõigi 32 kohaliku koguduse ja kiriku üks ilmalik esindaja ning kõik vaimulikud. Võitja selgitati lihthäälteenamusega salajasel hääletusel.  Kandideerisid  Vereja Eugeni, Moskva Vaimuliku Akadeemia rektor (Vladimir Rešetnikov, 61)  ja Narva ja Peipsiveere piiskop Lazari (Aleksandr Gurkin, 49).

Moskva Patriarhaadi Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku metropoliidiks valiti Vereja Jevgeni , kes tunnistas, et sündmuste selline käik oli talle ootamatu. Mis puutub tulevikku, siis soovib uus kirikupea Eesti õigeusu kiriku ning Moskvas asuva patriarhi suhteid veelgi tugevdada.

Eestseisja ehk metropoliit on kiriku juht, kes pühitseb ametisse vaimulikke ja määrab neile teenistuskoha ning lahendab arusaamatusi. Ta on sinodi ja täiskogu eesistuja ning esindab kirikut suhetes riigiga.

Metropoliit Kornelius suri 19. aprillil 93 aasta vanuselt.

Siit saate lugeda vastse ülempreestri intervjuud  portaalile Rus.Postimees., mille on tõlkinud ja vahendanud ka Postimees: https://www.postimees.ee/4496255/video-uus-metropoliit-soovib-eesti-oigeusu-kiriku-ja-moskva-patriarhi-suhteid-veelgi-tugevdada

.

Reklaam