Hoidkem üksteist

„Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.“ 2Tm 1:7

 Head kaasvõitlejad, kogudustes ja kiriklikes asutustes, armsad vennad ja õed!

Rõõmustame kirikuliste üle ning tahame neile pakkuda parimat. Sakramentide ja sõna kõrval ka lihtsat inimlikku osadust, kirikukohvi ja -teed. Selle rõõmuga kaasneb ka vastutus meie teenimis- või õpperuumis osalevate inimeste tervise ja heaolu eest. Kevadist gripihooaega ja välismaailmast meidki ohustavaid uusi tõbesid arvestades pole paha pöörata tähelepanu Terviseameti soovitustele(lisatud).

Loodan, et koguduste vaimulikud ja meie kiriku asutuste juhatused rakendavad mõistlikke ja proportsionaalseid meetmed, mida nakkushaiguste levimise vältimiseks tarvitusele võtta. Kaaluda võiks armulaual osalejatele luua võimalus individuaalsete anumate kasutamiseks või kasutada kõigile leiva veini sisse kastmisega andide jagamist. Ka maakirikutes tuleks luua esmased võimalused käte pesemiseks ja tualettides tuleks eelistada ühekordseid käte kuivatamise vahendeid. Igati kohane on pakkuda kõigile võimalusi käte desinfitseerimiseks. Eriti peaksid seda kasutama vaimulikud, kes kätlevad kümneid inimesi ning kindlasti tuleks seda teha enne armulaua jagamist. Toidu serveerijatel tuleks kirikukohvi ja konverentside kohvipausidel tähelepanelikult jälgida hügieeninõuetest kinnipidamist ning ühekordsete nõude puhul lähtuda loodussõbralikkusest.

Oluline on asjatu ärevuse süvendamise asemel adekvaatse info jagamine ja selgitustöö. Hoiame palves neid, kes on haigestunud ja palume Jumalat hoida terveid haigestumise eest.

Lootes Taevaisale, ärgem unustagem ka oma osa tervise edendamises haiguste ennetamisel!

 

Avo Üprus

Eesti Diakoonia

Reklaam