Aino Järvesoo nimelise stipendiumi konkurss

Et väärtustada ja tunnustada neid, kel on erilisi teeneid eesti rahva kestmajäämisel annab rahvastikuminister koos sihtasutusega Pere Sihtkapital välja Aino Järvesoo stipendiumi.

Aino Järvesoo auhinda antakse välja kolmes kategoorias:

  • Elutöö auhind – eesmärgiks on tänada ja tunnustada inimest, kes on oma elutööga pikaajaliselt ja silmapaistvalt panustanud Eesti rahva edasikestmisse ja arengusse, sh lastega perede heaolu, rahva tervise, inimeste annete arendamise või üleilmse eestlusega seoses.
  • Silmapaistva meediategevuse auhind – eesmärgiks on tänada  ja tunnustada inimest, kes on ajakirjanduses või muudes meediakanalites paistnud silma Eesti rahva ning eestluse kestmise teema asjatundliku ja sisuka käsitlemisega.
  • Eesti kultuuri ja keele hoidja välismaal – eesmärgiks on tänada ja tunnustada inimest, kes on oma tegevusega silmapaistavalt panustanud eestluse kestmisesse ja arengusse välismaal.

Kandidaate saab esitada 23. septembrist 23. oktoobrini 2020. Kandidaadi esitamiseks tuleb saata kirjalik vabas vormis ettepanek Pere Sihtkapitali e-posti aadressile pere@peresihtkapital.ee.

Esitatud nominente tunnustab minister koos sihtasutuse esindajaga tänavu 27. novembril Riigikogu Valges saalis.

Konkursi statuut (16.44 KB, DOCX)

Reklaam