Rahvastikuminister: tugeva vaimse tervise puhul on oluline roll tugeval perel

Rahvastikuminister Riina Solman rõhutab vaimsest tervisest rääkimise
vajadust.  10. oktoobril tähistatakse üleilmset vaimse tervise
päeva, mille eesmärk on inimeste teavitamine vaimse tervise olemusest ja
selle säilitamise võimalustest.
Rahvastikuminister Solman ütles vaimse tervise olulisusest kõneldes, et
Eestis kannatab depressiooni käes ligi 75 000 inimest, nende hulgas on
väga palju lapsi ja noori. Minister lisas, et eelmisel aastal otsis üle
10 000 lapse ja noore abi kliiniliselt psühholoogilt või
psühhoteraapiast. Need on väga suured numbrid. Paraku on abivajajate arv
tegelikkuses veelgi suurem. „Täna on üleilmne vaimse tervise päev.
Just seetõttu on praegu õige hetk võtta aeg maha ja keskenduda sellele
väga olulisele, kuid ikka veel paljude silmis tabuteemale. Mul on hea
meel, et meie ühiskond on üha rohkem valmis sel teemal avalikult
arutlema. Üheks näiteks sellest on kindlasti rahvusringhäälingu
vastavasisulised saated. Need on väga vajalikud,“ rõhutas Solman.
Tervishoiukulutused vaimsele tervisele kasvavad Eestis igal aastal. Siiski
on Eesti selle näitaja poolest ikka veel Euroopa keskmisest kõvasti maas.
Eesti kulutused vaimsele tervisele on 2,8% SKP-st, mis teeb 572 miljonit
eurot. Euroopa Liidu keskmine näitaja on samal ajal 4% SKP-st.
„Enamik vaimse tervise probleeme arenevad välja lapsepõlves või
nooremas täiskasvanueas. Lastega pered vajavad seetõttu palju rohkem
tähelepanu ja abi, et nende muresid kohe märgata ja aidata. Selleks on
oluline toetada vanemaharidust, paariteraapiat- ja nõustamist ning
perelepitusteenust. Pere on lapse jaoks turvalise kasvukeskkonna tagamisel
kõige tähtsam,“ ütles Solman. Ta lisas, et mida parem on meie rahva
vaimne tervis, seda tervemad on meie pered ja ka vastupidi. „Vaimse
tervise tähtsus on hoomamatult suur – see mõjutab meid kõiki.
Seetõttu on väga tervitatav, et kahe järgmise aasta jooksul koostatava
uue inimarengu aruande keskne teema on samuti vaimne tervis ja heaolu,“
kinnitas Solman.

Siseministeeriumi pressiteade

Reklaam