Uus piiblitõlge peaks tulema kui värske tuulehoog.

Tallinna Vanalinna täiskasvanute gümnaasiumisse, esimese eestikeelse Piibli trükkimise paika kogunesid Piibli ladina keelde tõlkinud kirikuisa Hieronymuse mälestuspäeval, 30. septembril ühispöördumisele allakirjutajad.
 Ühispöördumisega pandi alus Piibli uue tõlke, mis peaks ilmuma 2039. aastal, ettevalmistamise ja väljaandmise protsessile.
Preester Vello Salo on öelnud, et iga põlvkond peaks tegema oma piiblitõlke. 
Uus piiblitõlge, nn juubelipiibel peaks ilmuma aastal 2039, see on 300 aastat pärast esimese eestikeelse pühakirja ilmumist.
Teoloogiadoktor Toomas Pauli ettekanne viitas sellele, et Piibli tõlkijad on olnud raske iseloomuga, innustunud või ka hullunud inimesed. Kohalolnutest, vähemalt enamikust, tõlkijaid ei saa, ent aluse Piibli tõlkimise ettevalmistamisele nad andsid. Piibli tõlkimise protsessi on EKN, EPS ja siseministeerium kaasanud erinevaid ühendusi, institutsioone, kõrgkoole jt.

Jalale lambiks
Pereraadio Pildiraadio ja Postimehe vahendusel üle kantud Eesti Piibliseltsi, Eesti Kirikute Nõukogu ja siseministeeriumi ühispöördumise allkirjastamine oli meeldejäävalt korraldatud. Muusikateadlase
Eerik Jõksi lauldud psalmist 119:105 inspireeritud „Su sõna on mu jalale lambiks“ oli kui hümn pühakirjale ja järgnenud sõnavõtud toetasid mõtet eestikeelse Piibli tähtsusest meie kultuuri- ja ajaloos.
Eesti Kirikute Nõukogu president emeriitpeapiiskop
Andres Põder sõnas, et „eestikeelne Piibel on kogu rahva oma“ ega ole ühe huvigrupi harrastus. Ta ütles, et kirikute nõukogu ühendab inimesi, kelle jaoks Piibel on igapäevane vaimutoit. Ta tänas uue piiblitõlke lipukandjat Eesti Piibliseltsi ja rahvastikuminister Riina Solmanit, kes on olnud juubelipiibli koostöökogu üks initsiaatoreid.
Ühispöördumisele andis kohapeal allkirja üle neljakümne inimese. Allakirjutajate seas on riigikogu esimees, valitsuse liikmeid, ülikoolide esindajaid, Tallinna ja Tartu linnapea, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Kirjandusmuuseumi, muinsuskaitse seltsi esindaja jt. EKNi poolt kirjutas ühispöördumisele alla president Andres Põder, EPSi poolt esimees piiskop Tiit Salumäe ja valitsuse poolt rahvastikuminister Riina Solman.
“Uus piiblitõlge peaks tulema kui värske tuulehoog.”
Ühispöördumise allakirjutamisel tõdeti, et uue piiblitõlke valmimine on mõeldud hõlmama kogu rahvast.

Reklaam