Vabariigi valitsuse uued piirangud ka avalike jumalateenistuste läbiviimisel

Korraldus jõustub 3.märtsit ja see sisaldab tõepoolest jumalateenistuste piirangu: alates 3.märtsist 2021 statsionaarse istekohaga ja statsionaarse istekohata avalikud koosolekud, avalikud üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid, avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused siseruumides ei ole lubatud.

Seega oleme taas olukorras, mis oli ka eelmisel kevadel: koguduse osalusega jumalateenistusi ei toimu, küll aga võivad toimuda vaimulike osalusel teenistused, mida kantakse üle interneti kaudu.
Samas on lubatud pühakodade ukse ses mõttes avatuna hoida, et inimesed saavad pühakoda külastada, seal palvetada, ka vaimulikega vestelda. Jumalateenistusi ja muid avalikke usulisi talitusi aga selle korralduse kohaselt kuni märtsi lõpuni pidada ei saa.

Need kogudustele suunatud piirangud on sarnased kõigi teiste piirangutega, mille eesmärk on vältida inimeste kogunemisi ja seega ka takistada viiruse levikut.
Kas ülestõusmispühade tähistamine on ka sel aastal selline, nagu see oli mullu (st teenistusi kirikutes ei toimunud), seda näitab aeg.
Ega meil ristirahvana muud teha ole, kui et palvetada ja loota, et see pandeemia kiiremini mööduks. Ja omalt poolt saame kaasa aidata sellega, et väldime rahvarohkeid kohti ja laseme end esimesel võimalusel vaktsineerida.

Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 sissejuhatava lauseosa ja lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 2 punkti 2 ning lõikeid 5 ja 8: 1. Muuta Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korraldust nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ järgmiselt:

5) statsionaarse istekohaga ja statsionaarse istekohata avalikud koosolekud, avalikud üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid, avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused siseruumides ei ole lubatud.

 Isikud ei või viibida ja liikuda meelelahutusteenuse osutamise kohas ning muuseumides ja näituseasutustes. Piirangut ei kohaldata korraldaja või teenuse osutamise koha omaniku või tema esindaja, töötajate, töövõtjate, esinejate ja hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes. Välistingimustes on nimetatud kohtades viibimine ja liikumine lubatud, kui teenuse osutaja või korraldaja tagab, et seal ei viibita ajavahemikus kella 21.00 kuni 06.00. Tagatud peab olema, et nimetatud ürituste korraldamisel või teenuse osutamisel välistingimustes ei oleks osalejate arv rühmas rohkem kui 10 inimest ning et kokku ei puututa teiste rühmadega. Tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt;

 

Reklaam