EELK Usuteaduse Instituut läbis institutsionaalse akrediteerimise

TALLINN, 17. juuli, BNS – Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Usuteaduse Instituudi (UI) seitsmeks aastaks kõrvaltingimusega tuginedes rahvusvahelise hindamiskomisjoni raportile. 

Agentuuri juhataja Heli Mattisen toob välja, et EELK Usuteaduste Instituudil on hingehoiu kompetentsikeskusena kahtlemata unikaalne roll Eesti kõrgharidusmaastikul. „Nappidele ressurssidele vaatamata suudab kõrgkool oma taset hoida, ja seda eelkõige tänu oma õppejõudude pühendumusele ja üliõpilaste kõrgele motivatsioonile,“ lisas ta. 

„Hindamisnõukogu leidis, et õppejõud tegutsevad suure pühendumusega üliõpilaste ja nende õpingute suunal. Kõrgkoolis on põhjalikult läbi mõeldud, kuidas pakkuda üliõpilastele õppetööalast tuge nii töötajate kui kaasüliõpilaste poolt. Kool väärtustab teadustöö tulemuste publitseerimist ning akadeemiliste töötajate sellekohased näitajad on väga head. Eriti head teadustöö tulemused on piibliuuringute, süstemaatilise usuteaduse ja kiriku ajaloo alal. Hingehoiu valdkonnas pakutakse suurt hulka laialdast publikut haaravaid täienduskoolituskursusi. Koostöö sotsiaalministeeriumiga erinevate kursuste pakkumisel on tõhus ja aitab kaasa kõrgkooli maine tõstmisele ühiskonnas,“ vahendas Mattisen hindamisnõukogu otsust. 

EELK Usuteaduse Instituudi rektor Ove Sander tänas HAKA-t hea koostöö eest. „Kõik küsimused, mis meie poolt tõstatusid, leidsid operatiivse ja asjatundliku vastuse. Teisalt tahaksin välja tuua meid hinnanud rahvusvahelise komisjoni kõrge taseme, mis peegeldus väga selgesti nii meile esitatud küsimustes ja põgusates arutluses kui lõpphinnangus. Lisaks komisjoni liikmete isiklikule professionaalsele pädevusele tuli ilmselt kasuks seegi, et nii mõnelgi neist oli meie kooliga varasemad kogemused. Viimaks aitavad sellised hindamisprotsessid alati kaasa kollektiivi sisesele koostööle ja sünergiale. Eelkõige aga ühisele eesmärgi tajule ning toimivad otsekui katalüstina juba olemasolevate eesmärkide saavutamisel ning loomulikult ka uute seadmisel,“ rääkis Sander.

EELK Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja Siimon Haamer lisas, et  akrediteerimiseks valmistumine annab alati hea võimaluse sisekaemuseks, mille käigus tulevad selgelt esile parendamist vajavad aspektid, kuid samas leiab kinnitust õppeasutuse isikupära ja identiteet, mis kõiki töötajaid liidab ning on aluseks Usuteaduse Instituudi tegevusele tulevikus. “Hindamiskomisjon oli väga professionaalne. Oleme rõõmsad, et meie tugevusi märgati ja samas tänulikud osundatud vajakajäämistele. Eksperthinnang on meile heaks orientiiriks lähiaastate tegevuste planeerimisel.“

Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise. Selle käigus hindab rahvusvaheline ekspertkomisjon kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, õppeasutuse eesmärkidele ja arengukavale. Hindamisaruande põhjal langetab akrediteerimisotsuse HAKA kõrghariduse hindamisnõukogu. 

allikas BNS

Reklaam