Saamul Kadaniku koolitussummast on veidikene puudu

Tänu  teile, kes olete võimaldanud mul alustada evangelismiõpinguid Ameerikas rahvusvahelises koolituskeskuses!

Mind kutsuti õppima rahvusvahelisse keskusesse Ameerikasse 3-kuulisele mass-krusaadi evangelismi treeningule, millele järgneb 3-nädalane praktika Aafrikas. Ma olengi juba juulikuu lõpust siin Boot-camp-keskuses, meid on 28st riigist, olen ainus eestlane. Lisaks õppetööle on meil igapäevaelu korraldamise ülesandid- koristamised ja orgniseerimistööd ettevalmistuseks nii reisile Aafrikas, Juba eeloleval nädalal toimub esimene tänavaevangelisatsioon.

Kolm aastat tagasi jagasin kuulajatega oma unistust, mis sai jõudu visioonist Jumalalt, et kord tulevikus saan jagada rõõmusõnumit Aafrikas. Siis ma ei teadnud, kuidas see kõik tõeks saab, kuid Jumal on mu teekonda sättinud ja uksi avanud. Nii olen osalenud juba mitmetel evangeelsetel reisidel ja krusaadidel Ukrainas, Poolas, Ungaris ja mitmes Aafrika riigis.  Juunis aitasin korraldada rahvusvahelist Fire campi, Tule-laagrit- koolituslaagrit Eestis. See lõppes evangeeliumi kuulutusõhtutega Tallinna linnas. Kuulajaid oli palju ja 35 inimest otsustasid oma elu jätkata koos Jeesusega. 35 olid need, kes  andsid ka oma kontaktandmed, et ühiselt astuda uuel elurajal.  Kui mind kutsuti õppima rahvusvahelisse keskusesse Ameerikasse 3-kuulisele mass-krusaadi evangelismi treeningule, millele järgneb 3-nädalane praktika Aafrikas, tundus see väljakutse teostmatuna. Olen tavaline noor inimene ja finantse selliseks väljakuteks mul polnud. Tänan teid, kes olete toetades minu koolitusrahastust, võimaldanud mul Jumala kutset järgida.

See, mida Jumal mu tuleviku kohta aastaid tagasi avas, on nüüd teostumas. Tänu teie rahalisele toetusele olen juulikuu lõpust rahvusvahelises koolituskeskuses.  10 000 eurot katab koolituse, elamise, õppetööle järgnevale praktika kulud Aafrikas.

Minu õppetöö alanud, kuid vajalikust summast on 800 € puudu.  Palun – kui Sul on südames toetada misjonikoolitust Ameerikas, siis saad seda teha järgmiselt. 

Rekvisiidid: SWEDBANK  SAAMUEL KADANIK 

EE552200221015323412

BIC – code: HABAEE2X.

Selgitus: annetus

Tänan teie toetuste eest!

Jumala õnnistusi ja rahu soovides, 

Saamuel Kadanik

Tel:+37258180629 

 

Reklaam