Andestage neile

Aga armastage oma vaenlasi ning tehke head ja te olete Kõigekõrgema lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade vastu!“ (Luuka 6,35)

Oma raamatus „Jeesuse risti all“ (“Beneath the Cross of Jesus“) kirjutab A. Leonard Griffith noorest Korea vahetusõpilasest, kes oli Pennsylvania ülikooli kristliku grupi juht. 1958. aasta 25. aprilli õhtul läks ta oma kodust välja vanematele kirja posti panema. Postkasti juurest tagasi tulles kohtas ta teel ühtteist  teismelist poissi. Sõnatult peksid nad teda erinevate asjade, rusikate ja saabastega ning jätsid ta rentslisse surema. Philadelphia elanikud nõudsid kättemaksu ning ringkonna prokurör teatas televiisoris, et nõuab kuritöö eest surmanuhtlust. Siis jõudis aga Koreast poisi vanematelt ja kahekümnelt perekonnaliikmelt kiri: „Meie perekond pidas koosoleku ja me oleme otsustanud, et palume kõige kergemat karistust, mis teie õigussüsteemis võimalik. Oma palve tõsiduse tõestamiseks oleme algatanud toetusfondi, mille vahendeid kasutatakse nende poiste vabastamisjärgse usulise, haridusliku ja sotsiaalse abistmise tarbeks. Avaldame lootust Päästja Jeesuse Kristuse nimel, kes meie pattude eest suri.“ See lugu näitab andestamist hoopis uuel tasemel. See õpetab meile, et andestades istud ohvri toolist võitja toolile. Seda soovibki Jeesuse Sinule täna!

Rm 7:1-9:16  Mt 13:24-35  Ps 134  Õp 4:5-13

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet