Jumala tahet teades ja nautides

Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib.“ (Nutulaulud 3,25)

Täna vaimselt vaeva nähes aitavad Sind kolm asja: esmalt tead, et Jumala tahte tegemine ei ole kerge. Sinu vaenalne saatan ei lõpeta oma rünnakuid ning muretsemine on üks tema kõige armastatumaid relvi. Piiblis on seepärast kirjas: „Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke!“ (Gl 6,9) Hakkamasaajad ei ole tingimata andekamad või haritumad kui teised inimesed, nad on lihtsalt visad. Need inimesed liiguvad edasi ka siis, kui teised alla annavad. Teiseks peaksid uskuma, et Jumala soov on Sinu täielik heaolu. Sina oled ideaalse Jumala järeltulija ning käitu selliselt. Tema leping Sinuga on igavene, nii et hakka seda uskuma. Sinu tõeline heaolu on tema soov ja rõõm, nii et ela nii. Apostel Johannes kirjutas: „Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel.“ (3 Jh 2) Kolmandaks saad Jumala lubatu usu läbi. Haigus on kui varas. See varastab Sinult aja armastatutega, raha, mille oma eesmräkide täitmiseks kasutaksid ja energia, et Jumala tahte teha. Prohvet Jesaja ütles: „Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.“ (Js 53, 4-5) Ristil sai Jeesus Sinu jaoks kõik vajamineva. Tõuse täna püsti ja nõua seda, sest Sõnas on kirjas: „Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib.“ (Nt 3,25)

1Mo 7-9  Mt 16:1-12  Ps 33:12-22  Õp 5:15-20

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet