Kuidas päästetud saada

„Usu Issandasse Jeesusesse, siis saad õndsaks sina ja su pere!" (Apostlite teod 16, 31)

Kas oled kunagi kuulnud roomlaste teest päästeni? See koosneb neljast lihtsast sammust ja
on kirjas Pauluse kirjas roomlastele. Esimene samm: „Sest kõik on pattu teinud ja on Jumala
aust ilma.“ (Rm 3,23) Teine samm: „Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene
elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas!“ (Rm 6, 23) Kõik Sinu patud, hällist hauani maksab
Jeesus kinni. Kolmas samm: „Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime.“ (Rm
5, 8) Päästet ei teeni ära heade tegudega, Jeesus annab selle Sulle lihtsalt niisama. Ainus,
mida tegema pead, on seda usus vastu võtma. Neljas samm: „Sest kui sa oma suuga
tunnistad, et Jeesus on Issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surnuist üles
äratanud, siis sa saad õndsaks! Sest südamega usutakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse
õndsuseks. Sest kirjas on:„ Ükski, kes temasse usub, ei jää häbisse! Siin ei ole vahet juudi ja
kreeklase vahel, sest üks ja sama on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi
hüüavad. Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.“ (Rm 10, 9-13) Kas Sinu elu
tundub tühi? Kas igatsed rahu, pattude andestamise ja taevase kodu järele? Usalda täna
oma elu Jeesuse kätte ja tee temast oma Jumal. Palveta järgmiselt: „Issand, ma annan oma
elu sinu kätte. Tule minu südamesse. Ma võtan usus igavese elu kingituse vastu. Tänan sind,
et oled meie vahel kõik korda seadnud. Jeesuse nimel, aamen.“
Hs 10-13 Mk 10:35-52 Ps 20 Õp 19:24-29

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet