Lastekasvatuse müüdid I

„Ja et nende lapsed, kes seda veel ei tunne, kuuleksid ja õpiksid.“ (2. Moosese raamat 31,13)

Oma raamatus „Miks Johnny ei tee vahet hea ja halva vahel“ (“Why Johnny Can´t Tell Right from Wrong“) kirjeldab William Kilpatrick lastekasvatusmüüte, mida vanemad usuvad: 1) „paha poisi“ müüt. Ameerika kirjanduses ja filmides näidatakse „halbu poisse“ sarmikate ja ligitõmbavatena. Tom Sawyer ja Buster Brown on head näited, neile lisaks on veel pikk nimekiri kaasaaegsetest teles ja filmis kuulsaks saanud jõnglastest. Kahjuks on eelnev kaasa aidanud uskumusele, et „kuulekus“ on halb omadus. 2) loomuliku headuse müüt. See on arvamus, et voorus kasvab ise, kui lastel lihtsalt kasvada lastakse. 3) eksperdi teadmise müüt. Viimastel kümnenditel on vanemad lastekasvatuse küsimuses ekspertide poole pöördunud. Kahjuks on enamik eksperte loomulikku headusesse uskujad. Laste unikaalsele, loovale ja spontaansele loomusele on nii suurt rõhku pandud, et vanemad häälestavad end lastele ega õpeta lapsi terviklikule pereelule keskenduma. Mida ütles Jumal Iisraeli lastele lastekasvatuse kohta? „Ja et nende lapsed, kes seda veel ei tunne, kuuleksid ja õpiksid kartma Issandat, teie Jumalat, kogu aja, mis te elate maal, kuhu te lähete üle Jordani, et seda pärida.” (2 Ms 31,13) Jumala õnnistust soovides kuuletu Jumala soovitusele ja juhindu sellest.

Js 58-62  Mt 12:22-37  Ps 108  Õp 3:31-32

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet