Vastused suurtele küsimustele IV

„Jumal, kes on üle kõige, olgu kiidetud igavesti! Aamen.“ (Roomlastele 9,5)

Mõned inimesed väidvad, et Kristust ei ole kunagi olemas olnud. Üks jutlustaja kirjutas: „Skeptikud võivad küll Piibli moraalse sõnumi ära põlata, kuid selle ajaloolist täpsust ei saa nad ümber lükata. Rohkem kui 25 000 arheoloogilist leidu tõestavad, et Piiblis mainitud inimesed, kohad ja sündmused on päriselt olemas olnud ja õigesti kirjeldatud. Mitte ükski arheoloogiline leid ei ole Piiblit ümber lükanud. Vastupidi, Piiblis olevad kirjeldused on tihti ajaloolased üllatavatele leidudele juhtinud. Ajakirjanik Jeffrey Sheler kirjutas raamatu „Kas Piibel on tõsi?“ („Is the Bible True?“) kokkuvõttes: „Erakordsel viisil kinnitab kaasaaegne arheoloogia Uue ja Vana Testamendi ajaloolist keset ja toetab kriitilise tähtsusega Piibli lugusid.“ Jeesuse sünd, teenistus, surm ja ülestõusmine on vääramatud ajaloolised faktid. Josephus, Juudi ajaloo üks kõige tuntumaid ajaloolasi, kirjutas väidetavalt järgmist: „Sel ajal oli Jeesus, tark mees – ja õige on teda meheks nimetada, sest ta tegi imelisi tegusid – selliste inimeste õpetaja, kes tõde rõõmuga vastu võtsid. Ta võitis enda poole nii juute kui teisi. Ta oli Kristus ja kui Pilaatus, meie seas oleva tähtsaima mehe ettepanekul ta ristile oli määranud, siis need, kes teda alguses armastasid, ei jätnud teda maha, sest ta ilmus neile taas kolmandal päeval, nii nagu jumalikud prohvetid neile ette öelnud olid ja lisaks veel kümme tuhat muud imelist asja; ja kristlaste hõim, nagu ta neid nimetanud oli, ei ole tänaseni välja surnud.“ Jeesus elas ja suri, et Sina saaksid igavese elu. Võta täna Jeesus oma päästjana vastu.

Jr 1-3 Lk 1:67-80 Ps 144:1-8 Õp 14:1-4

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet