Tartu Maarja kiriku lood on eetris neljapäeviti kell 10.15.

Juubeli laulupeoks taastatakse Tartu Maarja kirik, kus toimusid 1869. aastal laulupeo peaproovid. Taastamistöödes püüame anda oma panuse teavitamaks Maarja kiriku lugu. Nii tutvustab Raadio 7 koostöös Tartu Maarja kiriku rahvaga  värvikaid seiku selle kiriku ja koguduse ajaloost . Eetris on need igal neljapäeval kell 10.15. Lood on järelkuulatavad meie kodulehel https://raadio7.ee/saate-arhiiv/maarja-kiriku-lugu/

Tartu Maarja kirikul on olnud tähtis roll Eesti riigi ja rahva iseolemiseks kujunemise teel. 1833.a. ühinesid Tartu Maarja koguduseks aga ühtlasi ka esimeseks eestlaste koguduseks Tartu Maarja kihelkonna maarahva kogudus ja Tartu linna eestikeelne luterlik kogudus. Maarja kirik valmis ja pühitseti koguduse pühakojaks 11. jaanuaril 1842. Maarja kujunes üheks toonase Tartu vaimuelu keskuseks – koguduse liikmete hulka kuulusid mitmed ärkamisaja suurkujud, kellest Johann Voldemar Jannsen oli esimese üldlaulupeo projekteerijaks ja elluviijaks.

Tartu Maarja kirikut ongi nimetatud laulupidude hälliks – laulupeokirikuks. Koguduse õpetaja Adalbert Hugo Willigerode oli laulupeo peakomisjoni esimees, meie kirikus toimus I üldlaulupeo ühendkooride peaproov ning I laulupidu kuulutati pidulike pasunahelidega avatuks just Tartu Maarja kiriku tornist.

Maarja kirik on ka kihelkonnakirik ning emakirikuks Tartu Pauluse ja Peetri kogudustele. Peetri kasvas Maarja kogudusest välja 1869. aastal ja Pauluse 1910. aastal. Mõlemad kogudused pidasid algusaastatel, kuni oma pühakodade valmimiseni, jumalateenistusi Maarja kirikus. Kui algselt loodi Maarja kogudus kihelkonna ja linna rahva ühinemisel üheks koguduseks, siis linna rahvaarvu tõustes tekkis siiski vajadus oma koguduste järgi.

Sellel neljapäeval tutvustab Tartu Maarja kiriku juhatuse esinaine Lea Saar kirikuhoone ehituslugu. Saame teada, miks ehitati kirikuhoonet pea kaks korda ja milline osa  ehituses oli nurgakivi õnnistamisel.

Reklaam