Rahvastiku minister Riina Solmani pöördumine neile, kes keelust üle astuvad.

See paastuaeg on tavapärasest paastuajast erinev. Varasematel aastatel on paastu ajal kristlased ikka jätnud kõrvale oma tavapäraseid harjumusi. Osa kristlaskonnast on piiranud oma toidulauda paastu aja toitudega. Või kui oleme piiranud paastuajal oma teisi tarbimisharjumusi, siis on tehtud seda vabast tahtest ja oma usuveendumuste kohaselt. Sel aastal on paastuaeg aga teistsugune ja me peame seadma oma tegevustele teistsuguseid piiranguid. Need piirangud ei tule aga meie vabast tahtest või usuveendumustest, vaid vajadusest kaitsta inimelu.

Rohkem kui nädal tagasi keelas vabariigi valitsus erinevaid avalike sündmuste läbiviimise, nende hulgas ka jumalateenistuste läbiviimise kirikutes ja koguduste hoonetes. Tänaseks on kogunemiste piiramine muutunud veelgi rangemaks ning nende piirangute järgimist jälgitakse ning rikkumistele järgnevad sanktsioonid. Nendegi piirangute eesmärk on piirata tingimusi viiruse levikuks ja kaitsta nõnda kõikide inimeste tervist ja elu.

Need piirangud teevad selle paastuaja või teise nimega kannatuseaja eriliseks. Ristiinimestel tuleb praegu loobuda jumalateenistusteks kogunemiseks. See võib olla meile kannatuseks, sest kes ei tahaks olla koos oma õdede ja vendadega.

Aga praegu on õige aeg mõelda Matteuse evangeeliumi 18 peatükis kirja pandud Jeesuse sõnadele: „Kus kaks või kolm on koos minu nimel, seal olen mina nende keskel” (Matteuse 18:20). Ning kui vaadata praegu kehtivatele liikumis- ja kogunemispiirangutele, siis positiivse külje pealt võib öelda, et kaks inimest võivad koguneda, kuid mitte rohkem.

Inimesele on aga algusest peale omane tahta teha seda, mille tegemine on keelatud. See on kirjas juba Piibli algusraamatus, loomisloos Aadamast ja Eevast, kes söövad vilja sellelt ainsalt puult, millelt Jumal on keelanud süüa.

Nii on ka praeguses viiruse leviku olukorras ja piirangute kehtides ikka leidunud inimesi, ka siin Eestis, kes on pidanud vajalikuks koguneda pühapäeval koguduse jumalateenistuseks.

Minu palve teile on, et järgime neid reegleid, mis meile koroonaviiruse leviku takistamiseks on seatud. Kaitseme oma käitumisega inimese elu, ärme sea elu ja tervist ohtu viiruse saamise või levitamise kaudu. Ärme pane proovile Jumala armu. „Sina ei tohi kiusata Issandat, oma Jumalat,” ütleb Jeesus Matteuse evangeeliumis.

Koguduste jaoks on kinnitava ususõnumi jagamise kohaks televisioon ja internet. Neid kanaleid lisandub pidevalt ning alates 27. märtsist on lingid koguduste jumalateenistustele leitavad siseministeeriumi kodulehelt, samuti Eesti Kirikute Nõukogu lehelt. ETV2 on alanud eestikeelsed pühapäevased palvused, peagi algavad ETV+ kanalil venekeelsed pühapäevased palvused.

Me oleme kõik olukorras, millises mitte keegi meist varem ei ole olnud. Inimkonda räsiv viirus on meile kõigile katsumuseks. Andku Jumal meile kõigile tarkust ja jõudu ning peetagu rasketel aegadel meeles Vana Testamendi lauliku sõnu 23. psalmist: „Ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; [su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind!]“ (Psalm 23:4).

Reklaam