Jumal on hea – kogu aeg!

Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib.“ (Psalmid 34,9)

Laulik ütles: „Maitske ja vaadake, et Issand on hea!“ (Ps 34,9) Pane tähele sõnu „vaadake“ ja „hea“. See, mida Jumala kohta usud, on Sinu elus nähtav. Mida tähendab hea olla? See tähendab elada oma parima oskuse kohaselt. Kuna Jumal on kõiketeadev, siis tema teab kõige paremini, mis Sulle hea on. Jumal on hea, läbi ja lõhki hea ning soovib, et voolaksid üle heaolust, turvalisusest, rahust, kindlusest ja rõõmust! Hea Jumal ei suuda oma lubadusi murda, lapsi unarusse jätta või neid mitte õnnistada ega armastada. Võid kindel olla, et ta kohtleb Sind kõige paremal viisil igas olukorras. Kui Sinu elu näib tükkideks minevat, võib olla mõnikord Jumala headust raske näha või tunda, et asjad lähevad paremaks. Just siis peaksid pruukima seda usku, mille Jumal Sulle juba andnud on ja otsustama teda usaldada. (vt Rm 12,3) Murelik koguduseliige küsis targalt pastorilt: „Pastor, kas maailm näib teile tühja kestana?“ „Jah,“ vastas pastor „nagu elust pakatava seemne tühi kest.“ Ilma purunemiseta ei saa tõrust puud. Emba Jumala proovikivi, sest see on hea ja kasvatab. (vt Rm 12,2) „Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib.“ (Psalmid 34,9)

1Mo 13-16  Mt 17:1-13  Ps 40:1-8  Õp 6:1-5

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet